NESOs skolemodell vekker nasjonal oppmerksomhet

19.10.2012 13:03:00
For første gang er det laget en Stortingsmelding om bygningspolitikk. I denne er NESOs skolemodell behørig omtalt.
 

For første gang er det laget en Stortingsmelding om bygningspolitikk.  I denne er NESOs skolemodell behørig omtalt - se vedlegg side 42, 44 og 45.  Om "NESOs lærlingeskole" står det blant annet (sitat): "Fleire burde ha interesse av erfaringane frå "lærlingskulen" som NESO har utvikla saman med dei regionale undervisningsstyresmaktene, sjå boks 3.6".

Byggenæringens Landsforening (BNL) stiller nå også krav om endring av fagopplæringen til en "vekslingsmodell" mellom teori og praksis.  Lederen i undervisningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, er også positiv - se eget vedlegg.

Vi i NESO tar dette som en anerkjennelse for vårt arbeid med kompetanseutvikling og rekruttering til byggebransjen.  Det er også hyggelig å se at våre erfaringer fra Nordland / Nordnorge nå også kan medføre endringer i den nasjonale fagopplæringen.

Les mer om lærlingeskolen her

Besøk og følg lærlingeskolen på Facebook

Facebook