Nyutdannede ingeniører i Nord-norge

19.10.2012 12:50:00
PRESSEMELDING FRA HIN: Den 14.juni ble 23 hovedprosjekt innenfor byggfag presentert som avsluttende bacheloroppgave ved Høgskolen i Narvik.
 

Totalt har 44 meget dyktige byggstudenter gjennom det siste halvår arbeidet med sitt avsluttende eksamensarbeid - hovedprosjekt 2012. Til gjennomføring av hovedprosjektet har hver student benyttet 15/60 årsverk eller minst 22 timer pr uke over vinter semesteret.

PRESSEMELDING FRA HØGSKOLEN I NARVIK
av Erling Reinslett <http://ansatte.hin.no/ere/>

Den 14.juni ble 23 hovedprosjekt innenfor byggfag presentert som avsluttende bacheloroppgave ved Høgskolen i Narvik.

Eksempler på noe av de prosjektoppgavene som ble presentert:

 • Nytt vann og avløpsanlegg, Kvalsund. Oppdragsgiver: Kvalsund kommune
 • Utnyttelse av solenergi i betong, Narvik. Oppdragsgiver: Norut as
 • 2 ekstra etasjer på eksisterende boligblokk, Narvik. Oppdragsgiver: Rambøll as
 • Utbygging av infrastruktur på Lunckefjell, Svalbard. Oppdragsgiver: Veidekke as
 • Bygging av aktivhus, lavenergibygg. Oppdragsgiver: HiN
 • Undersøkelse av varmetap i modulbaserte konstruksjoner, Arkangelsk. Oppdragsgiver: HiN
 • Undersøkelser av betongtilslag for Hålogalandsbrua. Oppdragsgiver: Statens vegvesen
 • Tørrdokk Kaarbø Verksted, Harstad. Oppdragsgiver: Veidekke as
 • Kartlegging av pukkforekomster, Tromsø. Oppdragsgiver: Lemminkainen as
 • Infrastruktur i Fakken II Vindkraftpark, Vannøya. Oppdragsgiver:TromsKraft/ Sweco as
 • Etablering av HMS-system, Rana kommune. Oppdragsgiver: Rana kommune
 • Bærekonstruksjon av Rica Hotell, Bodø. Oppdragsgiver: Skanska as


Alle oppgavene er gitt og fulgt opp av BA-bransjen sammen med interne faglig veiledere ved høgskolen.

Byggutdanningen ved høgskolen er en merkevare som er anerkjent ikke bare i nord, men også i landet forøvrig. Til neste studieår vil det bli 240 byggstudenter ved høgskolen. Det vil også bli gjennomført en desentralisert byggutdanning i Alta, Bodø og Tromsø. I tillegg tilbys kursene også som nett-kurs.

Vi ønsker våre nyutdannede byggingeniører lykke til nå når de skal ut i arbeid, og på landsbasis være med på å forvalte mer enn 500 mrd. kr pr år og mer enn 300.000 sysselsatte. De vil få mulighet til å være med på å designe vår felles fremtid. Markedet kaller etter våre nyutdannede byggingeniører.

For mer informasjon: www.hin.no/hovedprosjekt2012fremforing <http://www.hin.no/hovedprosjekt2012fremforing>

Bilde fra hovedprosjekt 2012
studentene <http://snubba.hin.no/hovedprosjekt2012/Studenter.jpg>
studentene og veiledere <http://snubba.hin.no/hovedprosjekt2012/StudenterVeiledere.jpg>