Ruben Jensen inn i styret på Høgskolen i Narvik

19.10.2012 09:12:00
HIN har en lang og sentral historie innenfor høyere utdannelse i landsdelen som må videreføres og forsterkes, sier Jensen. Det stadig økende fokus på alle mulighetene i Nordområdene vil kunne gi institusjonen en ennå sterkere posisjon fremover.
 

- HIN har en lang og sentral historie innenfor høyere utdannelse i landsdelen som må videreføres og forsterkes, sier Jensen.  Det stadig økende fokus på alle mulighetene i Nordområdene vil kunne gi institusjonen en ennå sterkere posisjon fremover.  

 - Høgskolen har en svært viktig funksjon i å levere høyt kvalifiserte teknologer til næringslivet, først og fremst i landsdelen, men også nasjonalt/internasjonalt, fortsetter Jensen.  - Det er anslått at vi har en ingeniørmangel på ca 7000 på landsbasis og dette er en stor utfordring både for HIN og samfunnet generelt.  - Jeg tror derfor at samarbeidet mellom HIN og næringslivet må forbedres betydelig fremover, sier Jensen.

 Høgskolen i Narvik (HIN) har ca. 1 700 studenter og ca. 170 ansatte.  Det er Kunnskapsdepartementet og Nordland Fylkesting som har valgt inn følgende eksterne styremedlemmer til HIN:  

  1. Åge Danielsen, Jar (styreleder)
  2. Merete Kumle, Tromsø
  3. Wenche Olsen, Glomfjord
  4. Ruben Jensen, Svolvær

Valgperioden er på 4 år og styret er det øverste organ ved institusjonen.  Styret har en overordnet og strategisk rolle for utvikling av institusjonen, at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt innenfor de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Ruben Jensen