Seminar "Obligatorisk uavhengig kontroll"

19.10.2012 13:08:00
I forkant av NESOs høstmøte i Narvik arrangerer vi seminar med tidligere ass.direktør i BE - Gustav Pillgram Larsen om de nye kontrollreglene. - Obligatorisk kontroll innføres pr 1/1 2013 - Det blir et sterkere fokus på kvalitetssikring - Få med deg det nye regelverket
 

OBLIGATORISK UAVHENGIG KONTROLL 1. januar 2013

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll i søknadspliktige tiltak gjelder fra 1. januar 2013

 • Uten kontroll ingen bygging.  Uten godkjent kontrollør ingen kontroll.
 • Krav om uavhengig kontroll gjelder både prosjektering og utførelse.


Obligatorisk uavhengig kontroll i søknadspliktige tiltak
Søknadspliktige tiltak skal kontrolleres, men bare på viktige og kritiske områder. Det betyr endringer i byggesaken for alle som driver søknadspliktige arbeider, ikke bare for de som skal kontrollere.

Dette seminaret griper tak i

 • hva som skal kontrolleres
 • hvem som kan kontrollere det
 • hvordan kontrollen gjennomføres
 • når det skal kontrolleres og
 • når kontrollen skal dokumenteres

 
Det er allerede krav om skikkelig kvalitetssikring i alle tiltak.  Denne kvalitetssikringen skal det føres kontroll med på de viktige og kritiske områdene.  Det fører til forsterket fokus på KS. Seminaret tar opp dette som grunnlag for kontrollen.

Program

1000: Innledning

 • Hvorfor KS og kontroll
 • Samfunnskostnader ved feil
 • Kontroll er bare uavhengig kontroll, ikke egenkontroll
 • Nødventiler i overgangsordningen?

 

1045: Kaffe

1100: Hva skal kontrolleres?

 • obligatorisk kontroll
 • pålegg fra kommunen

Hvem kan kontrollere?

 • sentral godkjenning
 • uavhengighet


Hvordan det skal kontrolleres?
Når det skal kontrolleres?
Når det skal dokumenteres?

Kvalitetssikring,  hovedkrav for kvalitet

 • prosjektering
 • utførelse
 • kontroll


1200: Lunsj

1300: Hva skal kontrolleres?
Kvalitetssikringen

 • rutinene
 • hjelpemidlene
 • innsyn i foretakssystem


Kontrollområdene

 • fukt og lufttetthet i boliger
 • produksjonsunderlaget
 • bygningsfysikk
 • konstruksjonssikkerhet
 • geoteknikk
 • brannsikkerhet


Forholdet til Norsk Standard

1400: Kaffe

1415: Tetthetsmåling / termografi

1500: Sentral og lokal godkjenning

 • Krav til kontrolløren
 • Uavhengighet
 • Organisering av kontrollforetak
 • Rutiner og ledelse
 • Ansvar
 • Privatrett og offentlig rett
 • Ansvarets avgrensning
 • Grensesnitt

 

Kontrollens seks trinn

1600 Slutt

Foreleser
Gustav Pillgram Larsen, daglig leder i Gustav Pillgram Larsen AS.  Pillgram Larsen har i mange år vært sentral i utvikling av byggereglene som assisterende direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er en anerkjent foreleser med dyp innsikt plan- og bygningsloven og forskriftene. Den deler han nå med deltakerne.

Gustav Pillgram Larsen AS er opprettet i år for å hjelpe næringens aktører med rådgivning og undervisning rundt byggeregler og byggesak.

Rica Hotell Narvik
25.oktober 2012

Påmeldingsfrist:
Senest ei uke før kursstart

Seminaravgift kr 1.690,- for NESO-medlemmer, andre kr 2.190,-
pris inkluderer seminar, lunsj, kaffe og materiell

Påmelding