LLENTAB ny samarbeidspartner på stålbygg!

NESO har tegnet samarbeidsavtale med LLENTAB AS på stålbygg med tilhørende produkter. Betingelser og kontaktinfo finnes på NESOs intranett under menyen innkjøpsavtaler/byggevarer.
Publisert 20.12.2013 15:09:00

NESO runder 100!

To nye tilskudd på medlemslista gjør at NESO nå har et tresifret antall medlemmer!
Publisert 20.12.2013 14:20:00

NESO deltar i ny arbeidsgruppe - mulighet for å påvirke byggereglene!

Advokat Karina Krane i NESO er nylig oppnevnt i en ny arbeidsgruppe som er satt sammen av Direktoratet for byggkvalitet. Arbeidsgruppen består av representanter fra byggenæringen som berørte myndigheter, kommuner og relevante faginstitusjoner og skal forbedre og konkretisere regelverket til plan- og bygningsloven, saksbehandlingsforskriften (SAK 10) og teknisk forskrift (TEK 10).
Publisert 19.12.2013 10:35:00

BAS - skolen starter i Bodø til vinteren

Motivasjon, ledelse og planlegging på ukenivå for basene - endelig i Bodø. 10 deltakere er allerede påmeldt til skolen som tar inntil 30 personer pr klasse.
Publisert 03.12.2013 10:59:00

NESO arrangerer samlingsbasert fagbrevkurs

Vil du ta fagbrev i tømring, muring eller betong er dette virkelig noe for deg.
Publisert 26.11.2013 13:47:00

Hvilke vegprosjekter vil du prioritere?

I februar ble for første gang et samlet nærings- og arbeidsliv i hele Nord Norge enige om felles vegprioriteringer – se listen nedenfor. Dette ble gjort gjennom samarbeidsorganet "Vegforum Nord" og i første omgang er det riks- og europaveger som ble prioritert. Svært mange av disse ble hensyntatt og er tatt med både i ny NTP og foreliggende statsbudsjett og vi følger nå opp at de faktisk blir gjennomført.
Publisert 18.11.2013 12:48:00

Helgeland Betong nytt NESO-medlem!

NESO har fått et nytt medlem, og det totale antallet medlemsbedrifter er nå hele 98!
Publisert 22.10.2013 10:53:00

Flisekompaniet - ny avtale!

NESO har tegnet samarbeidsavtale med Flisekompaniet på fliser og tilstøtende produkter.
Publisert 09.10.2013 11:16:00

Fagdager i Mosjøen

NESO arrangerer "fagdager i Mosjøen" i perioden 29 - 31.oktober. I løpet av disse dagene gjennomfører vi følgende kurs for medlemmene i regionen: - Varme arbeider, fallsikring, stillasopplæring, sikker bruk av arbeidsutstyr, demonstrasjon av utstyrsløsningen NUPA med mer.
Publisert 01.10.2013 16:02:00

Kurs i teknisk forskrift - Alta og Tromsø

Reglene fokuserer på byggkvalitet. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø og sikkerhet. Universell utforming og tilgjengelighet setter sterke føringer for utforming av byggverk, ned til detaljnivå. Vår foreleser Gustav Pillgram Larsen deler sine omfattende kunnskaper med deltakerne under 2 dagers opplæring i teknisk forskrift.
Publisert 30.09.2013 14:12:00

Lars Hansen ansatt i ARKTEK

Lars Hansen er ansatt som daglig leder / prosjektleder i ARKTEK – konstellasjonen. Lars har meget lang erfaring fra bransjen både som handverker og leder. Han er nå daglig leder i Senja Elementer AS. Lars tiltrer stillingen 1. mars neste år og vil få kontorsted på Bardufoss i samlokalisering med Bjørn Bygg’s lokalkontor der.
Publisert 18.09.2013 09:53:00

NESO innleder samarbeide med Adecco

Bemanning er blitt et stadig viktigere område for NESOs medlemsbedrifter. NESO utvider derfor sitt tilbud innenfor bemanningstjenester og har tegnet avtale med Adecco.
Publisert 17.09.2013 12:45:00

NESOs Formannsskole starter i november

Fokus på Formannsskolen rettes mot økonomi, planlegging, administrasjon og ledelse av byggeplasser. Årets samlinger er lagt til Radisson Blu Tromsø og vi har allerede mottatt flere påmeldinger.
Publisert 16.09.2013 13:50:00

Kurs i Asbestsanering Tromsø 14-16 oktober

Repetisjonskurs, utvendig sanering eller full innvendig opplæring I samarbeid med instruktør Tom Eriksen gjennomfører NESO kurs i asbestsanering i Tromsø og du kan velge mellom repetisjonskurs på en dag, utvendig sanering over to dager eller "full pakke" med innvendig asbestarbeid, bygging av sluser, demonstrering av undertrykk mm.
Publisert 09.09.2013 13:42:00

Ny tjeneste fra NESO: Sjekk løpende hva media skriver om deg og dine kollegaer!

NESO arbeider kontinuerlig for å fornye, forbedre og utvide tjenestene til medlemmene. Som et ledd i dette arbeidet lanserer vi nå en tjeneste hvor du som medlem til enhver tid kan se hva som skrives om deg/din bedrift, kollegaer, NESO, bransjen med mer i media. Tjenesten er lagt ut på NESOs intranettsider og oppdateres løpende.
Publisert 19.08.2013 10:47:00

Årsmøtet: Arild Østgård fortsetter som styreleder i NESO

På årsmøtet i NESO ble Arild Østgård gjenvalgt som styreleder i NESO.
Publisert 12.07.2013 12:21:00

3 nye medlemmer!

I løpet av den siste måneden har vi ønsket 3 nye bedrifter velkommen som NESO-medlem. NESO teller nå 94 medlemsbedrifter! Fylkesvis fordeling er 42 i Nordland, 26 i Troms og 26 i Finnmark.
Publisert 12.07.2013 09:36:00

Juridiske kurs høsten 2013

NESOs advokater vil høsten 2013 holde flere kurs rundt omkring i landsdelen. Kursene er nå lagt ut på NESOs kurskalender, og det er åpnet for påmelding. Det første kurset, Kurs i NS 8405/8406 - Utførelsesentreprise, holdes i Harstad den 21. august.
Publisert 04.07.2013 14:02:00

Påmeldingsfrist i dag- NESOs høstmøte 2013 - Krakow

I dag 02. september er påmeldingsfristen til NESOs høstmøtet 2013. Som denne gangen er lagt til Krakow i Polen 03.-06. oktober. Mer en 80 personer er allerede påmeldt, men vi ønsker oss enda flere deltakere på denne spennende turen. Sjekk ut vårt spennende faglige og sosiale program og sett av litt tid til en hyggelig tur sammen med gode bransjekollegaer i et spennende land!
Publisert 21.06.2013 13:26:00

Jente vant NNM for lærlinger i betongfaget 2013

Marte Solli fra MBA Entreprenør på Mo ble i helgen kåret til nordnorsk mester i betongfaget under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse i Tromsø. Magnus Nøren fra Stokvik & Nøren vant i tømrerfaget.
Publisert 21.06.2013 10:03:00

Nordlyskatedralen Alta kirke – Nord-Norges beste bygg 2013

Nordlyskatedralen i Alta er kåret til Nord-Norges beste bygg 2013. Kåringen fant sted på Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i helga.
Publisert 19.06.2013 14:15:00

Besøk NNBA 2013

Da er det like før oppstart av Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse - NNBA 2013 i Tromsø 14.-16.06.13. Messen er utsolgt, og blir et arrangement som alle i bransjen i nord bør få med seg!
Publisert 07.06.2013 10:38:00

Disse kjemper om prisen som Nord-Norges beste bygg!

NESO og MEF region nord kårer Nord-Norges beste bygg- og anlegg i forbindelse med NNBA 2013 i Tromsø.
Publisert 30.05.2013 14:18:00

Siste frist påmelding årsmøte!

NESO arrangerer sitt årsmøte i Tromsø lørdag 15.06.13 i forbindelse med Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse - NNBA 2013. Messen er fulltegnet, og det arrangeres som tidligere et fyldig faglig og sosialt program i tillegg til selve utstillingen i perioden 14.-16.06.13. Vi nærmer oss nå arrangementet med stormskritt og fristen for påmelding. Benytt sjansen til å besøke den største og tøffeste bransjemessen i nord, for faglig oppdatering og møte med andre fra bransjen i nord.
Publisert 28.05.2013 12:56:00

Tryg garanti ny samarbeidspartner!

Tryg garanti er etter gjennomført tilbudsrunde valgt som ny avtalepartner på garantier til NESOs medlemsbedrifter.
Publisert 23.05.2013 13:59:00

Brudd i lønnsoppgjøret - fare for streik?

Den 21. mars ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og LO om årets lønnsoppgjør. Partene skal nå til mekling hos Riksmekleren.
Publisert 03.04.2013 15:22:00

NESO fokussalg på strøm!

Bedrifter med NESO-avtalen betalte i 2012 en snittpris på 23,93 øre/kWh. Hvor mye betalte du??
Publisert 11.03.2013 15:25:00

NYE nettsider lansert!

Velkommen til NESOs nye nettsider! Vi håper de blir godt mottatt. Målsettingen er at sidene skal gi et løft designmessig, men fortsatt skal være godt gjennkjennelig. De nye sidene gir en rekke nye muligheter som vi vil ta i bruk i tiden fremover, og det vil samtidig bli lansert ny funksjonalitet og innhold. I en innkjøringsfase er det fare for at det kan oppstå driftsforstyrrelser eller feil, som selvfølgelig vil bli løst fortløpende. Vi er spesielt bekymret for at påmeldinger til løpende kurs og arrangement ikke skal bli registrert. Vi håper derfor at dere følger med ved registreringer og melder til oss hvis noe virker unormalt. Ved eventuelle problemer kan påmeldinger og tilbakemeldinger sendes direkte til oss på post@neso.no.
Publisert 04.03.2013 18:35:00

Høstmøte 2013 til Krakow - Polen NY DATO!

NESO har tradisjon for med noen års mellomrom å legge høstmøtet til utlandet. I 2013 blir derfor høstmøtet lagt til Krakow i Polen i perioden 03.-06. oktober. Det jobbes nå med å få på plass et spennede faglig og sosialt program for medlemsbedrifter, partnere og samarbeidspartnere. Sett derfor allerede i dag av dette i kalenderen! OBS! Møtet er flyttet pga kollisjon med "Bygg reis deg"!
Publisert 25.02.2013 12:16:00

NESO er tildelt Yrkesopplæringsnemndas Opplæringspris for 2013

- Vi er stolt og ydmyk over å ha fått denne prisen, og det inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å øke antall fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen. Jeg vil takke alle medarbeiderne i NESO for at Nordland Fylkeskommune har funnet oss verdig til en slik pris. Vi vil gi honnør til Nordland fylkeskommune og Odd Eriksen, som åpnet vår Lærlingeskole i 2009. Vi takker også leder ved fagopplæringskontoret Gunnar Pedersen og hans stab, som alltid er serviceinnstilt, sa administrerende direktør Ruben Jensen i sin takketale da han mottok prisen.
Publisert 25.02.2013 12:12:00

NESO og Vegforum Nord prioriterer veger i landsdelen

For første gang har et samlet nærings- og arbeidsliv i hele Nord Norge blitt enige om felles vegprioriteringer. Dette er gjort gjennom samarbeidsorganet "Vegforum Nord" og i første omgang er det riks- og europaveger som er prioritert. Senere er det planlagt å gjøre tilsvarende prioriteringer for fylkesveger som er fylkeskommunenes ansvar. Vi arbeider nå for at våre prioriteringer blir fulgt opp av politikerne i Nasjonal Transportplan og senere at de faktisk blir gjennomført.
Publisert 25.02.2013 12:08:00

NESOs Prosjektlederskole starter 21.mai

Startskuddet for ny klasse ved Prosjektlederskolen er satt og første samling er satt til 21.mai. I år er samlingene lagt til Gardermoen og Tromsø - det betyr enkel og direkte reise og rimelige billetter for deltakerne.
Publisert 20.02.2013 20:28:00