Hvilke vegprosjekter vil du prioritere?

18.11.2013 12:48:00
I februar ble for første gang et samlet nærings- og arbeidsliv i hele Nord Norge enige om felles vegprioriteringer – se listen nedenfor. Dette ble gjort gjennom samarbeidsorganet "Vegforum Nord" og i første omgang er det riks- og europaveger som ble prioritert. Svært mange av disse ble hensyntatt og er tatt med både i ny NTP og foreliggende statsbudsjett og vi følger nå opp at de faktisk blir gjennomført.
 

Tiden er derfor moden for nye prioriteringer og som NESO – medlem har du nå mulighet til å prioritere de riks- og europaveger som du mener er viktigst.  Vi må ha ditt innspill innen 26 november 2013 – sendes til ruben@neso.no

Prioriteringsgrunnlag
Vegforum Nord (VFN) prioriterer de prosjektene som gir størst og raskest effekt for nærings- og arbeidslivet i landsdelen.  I tillegg ønsker vi nye prosjekter i hver region i landsdelen – dette for å sikre en forankring og legitimitet i opinionen/befolkningen over hele landsdelen.  Videre prioriterer vi kun prosjekter som ikke allerede er vedtatt/oppstartet – disse forutsetter vi gjennomføres snarest mulig.  
Dette er prosjektene som ble innspilt i 2012, satt opp i prioritert rekkefølge. Det er med stor glede at vi konstaterer at 8 av 13 prosjekter er prioritert slik vi ba om.

Prioriteringer gjort i 2012:
 
Prioritering vegprosjekter i Nordland 
 1. E6 Helgeland sør (sør for Korgfjellet)
2. E10/Rv85 strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt - Sortland
3. E6 sør og nord for Kråkmofjellet samt bygging av tunnel i Ulvsvågskaret
4. E6 Helgeland nord (nord for Korgfjellet)
5. Rv 77 Tjernfjellet - Junkerdalen

Prioritering vegprosjekter i Troms 
1. E6 Nordnes – Skardalen
2. E6 Sørkjosfjellet
3. E8 Riksgrensen – Skibotn
4. E6 Nordkjosbotn – Hatteng

Prioritering vegprosjekter i Finnmark
 
1. E6 ny Tana Bru
2. Rv94 Skaidi – Hammerfest
3. Rv93 Kløfta (Alta – Kautokeino – Finland)
4. E69 Skarvbergtunellen