NESO deltar i ny arbeidsgruppe - mulighet for å påvirke byggereglene!

19.12.2013 10:35:00
Advokat Karina Krane i NESO er nylig oppnevnt i en ny arbeidsgruppe som er satt sammen av Direktoratet for byggkvalitet. Arbeidsgruppen består av representanter fra byggenæringen som berørte myndigheter, kommuner og relevante faginstitusjoner og skal forbedre og konkretisere regelverket til plan- og bygningsloven, saksbehandlingsforskriften (SAK 10) og teknisk forskrift (TEK 10).
 

Arbeidsgruppens oppgaver vil i hovedsak være:

  • Bidra til å utarbeide veiledningstekst til TEK 10 og SAK 10 med utgangspunkt i regelverket.
  • Bidra til ny veiledningstekst ved regelendringer, som skal publiseres senest samtidig med reglenes ikrafttredelse.
  • Gi innspill til og eventuelt være referansegruppe i forbindelse med temaveiledninger på relevante fagområder.
  • Gi innspill på behov for endring av byggeforskriftene.


Arbeidsgruppen er fordelt i ulike områder av regelverket. Deltakerne er oppnevnt for to år om gangen.

Advokat Krane er oppnevnt i gruppen for saksbehandlingsforskriften (SAK 10), kapittel 2 - 8. Leder for denne gruppen er Kristin Sletbak-Larsen som er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

NESO oppfordrer sine medlemmer til å ta kontakt og gi innspill dersom det er regler som er uklare eller vanskelige å praktisere.

Til startsiden