NESO er tildelt Yrkesopplæringsnemndas Opplæringspris for 2013

25.02.2013 12:12:00
- Vi er stolt og ydmyk over å ha fått denne prisen, og det inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å øke antall fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen. Jeg vil takke alle medarbeiderne i NESO for at Nordland Fylkeskommune har funnet oss verdig til en slik pris. Vi vil gi honnør til Nordland fylkeskommune og Odd Eriksen, som åpnet vår Lærlingeskole i 2009. Vi takker også leder ved fagopplæringskontoret Gunnar Pedersen og hans stab, som alltid er serviceinnstilt, sa administrerende direktør Ruben Jensen i sin takketale da han mottok prisen.
 

Leder Rita Lekang i Yrkesopplæringsnemda i Nordland, delte ut prisen til NESO representert ved administrerende direktør Ruben Jensen og kompetanseleder Jack Johnsen.
Leder Rita Lekang i Yrkesopplæringsnemda i Nordland, delte ut prisen til NESO representert ved administrerende direktør Ruben Jensen og kompetanseleder  Jack Johnsen. Det synlige beviset på opplæringsprisen for 2013 (i tillegg til diplom), er 100 % nord-norsk . Skulpturen "Den gyldne veien mot toppen" er laget av Halvard Kvalnes, Bertnes Geosenter.

I begrunnelsen for prisen trakk Lekang fram NESOs mangeårige innsats for lærlingeordningen.

«Prisvinneren har over mange år vært opptatt av rekruttering. For mange av medlemsbedriftene i distriktskommuner var det ikke enkelt å få rekruttert lærlinger og fagfolk. Det er det fremdeles ikke, men nå har NESO etablert en lærlingskole som tilbyr lærlinger rett fra ungdomsskolen eller blant de som har droppet ut av videregående, med full opplæring i bedrift. Den har blitt et viktig supplement til det å rekruttere lærlinger ordinært fra videregående skole.»

Lekang trakk ellers fram begrunnelsen fra forslagsstilleren, byggmester Bjørn Stokvik i Vågan kommune:

«NESOs Lærlingskole er et forbilledlig eksempel på samarbeid med Nordland fylkeskommune, Aust-Lofoten videregående skole og bedriftene i Nord Norge som er blitt lagt merke til langt utenfor landsdelen. Tilbudet er også beskrevet i Stortingsmelding nr. 28 og artikkel i Byggmesteren som omhandler vekslingsmodellen der NESO er trukket frem som et eksempel.»

Han mener at Lærlingeskolen er pionerarbeid, som har gitt svært gode resultater.Lekang fulgte opp godordene fra forslagsstilleren.

«NESO har med etablering av denne skolen for lærlinger utvilsomt medvirket til at deres medlemsbedrifter har sikret bedre rekruttering i både Nordland, Troms og Finnmark. NESO har også igangsatt årlige lærlingekonkurranser overfor medlemsbedriftenes lærlinger. Siste gang ble denne gjennomført i Mo i Rana.»

«NESO er for øvrig sterk på kompetanse og tilbyr en rekke kurs for alle ansatte i medlemsbedriftene. Videre rekrutterer de også studenter til blant annet Høgskolen i Narvik», sa Lekang før hun overrakte prisen.

I statuttene for fagopplæringsbedriften står det innledningsvis at:

1. Yrkesopplæringsnemnda i Nordland kan hvert år utdele en 1- pris til en bedrift, lokal forening, videregående skole, person eller andre som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

2. Ved utdeling av prisen skal det blant annet legges vekt på:

a. opplæringens mål og innhold

b. samarbeidet mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstitusjoner.