NESO og Vegforum Nord prioriterer veger i landsdelen

25.02.2013 12:08:00
For første gang har et samlet nærings- og arbeidsliv i hele Nord Norge blitt enige om felles vegprioriteringer. Dette er gjort gjennom samarbeidsorganet "Vegforum Nord" og i første omgang er det riks- og europaveger som er prioritert. Senere er det planlagt å gjøre tilsvarende prioriteringer for fylkesveger som er fylkeskommunenes ansvar. Vi arbeider nå for at våre prioriteringer blir fulgt opp av politikerne i Nasjonal Transportplan og senere at de faktisk blir gjennomført.
 

Les prioriteringen for ditt fylke her.