NESOs Prosjektlederskole starter 21.mai

20.02.2013 20:28:00
Startskuddet for ny klasse ved Prosjektlederskolen er satt og første samling er satt til 21.mai. I år er samlingene lagt til Gardermoen og Tromsø - det betyr enkel og direkte reise og rimelige billetter for deltakerne.
 

 

Samlingsdatoene er som følger:

1. 21 – 24 mai                    Gardermoen
2. 13 – 16 august               Tromsø
3. 5 – 8 november             Gardermoen
4. 25-28 februar                Tromsø
5. 22-25 april                     Gardermoen
6. 17-20 juni                       Tromsø
7. 26-29 august                  Gardermoen

 Vår målsetning med prosjektlederskolen er:

  • Utvikle anleggsledere, byggeplassledere, nytilsatte ingeniører og mindre erfarne prosjektledere til å kunne lede og styre større prosjekter iht. krevende kunders krav og forventning.
  • Styrke prosjektstyringskompetansen i bedriftene innen organisering, planlegging, ledelse, økonomi, fremdrift, KS, HMS, kundekontakt,samfunnskontakt og samordning av byggeprosessen.
  • Opplæringen skal danne grunnlag for utvikling av bedre kunnskaper,forståelse og system for prosjektstyring og prosjektledelse i bedriften. Vi legger vekt på å forankre opplæringen hos ledelsen i bedriften. 
  •  Sikre formell styring av prosjekter mht. avtaler, dokumentasjon og rapportering.


Vi har passert 25 deltakere og tiden til oppstart går fort .
Les mer om opplegget her - det er fortsatt mulig å melde sin interesse.

Kontakt kompetanseleder Jack Johnsen tlf: 917 51800 for ytterligere informasjon
For direkte påmelding - send en epost merket "påmelding prosjektlederskolen"