Nordlyskatedralen Alta kirke – Nord-Norges beste bygg 2013

19.06.2013 14:15:00
Nordlyskatedralen i Alta er kåret til Nord-Norges beste bygg 2013. Kåringen fant sted på Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø i helga.
 

Det var tre kandidater til tittelen. De to andre nominerte var PBL sitt administrasjonsbygg i Bodø ved entreprenør Gunvald Johansen Bygg AS, og Rica Hotell Narvik ved arbeidsfellesskapet NCC Consto.

Juryen, som er styret i NESO, (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon) falt til slutt ned på at Nordlyskatedralen Alta kirke er Nord-Norges beste bygg 2013.

Nordlyskatedralen er bygget av firma Ulf Kivijervi AS i Alta. En stolt daglig leder i firmaet, Eirik Kivijervi, mottok prisen under festmiddagen på NNBA lørdag kveld. Eirik Kivijervi sier at han mottar prisen på vegne av guttene som har vært på byggeplassen.
- Det er spesielt de som fortjener heder og ære, sier Kivijervi.
- Hva betyr prisen for deg personlig?
- Jeg er stolt av hva vi har oppnådd i konkurranse med mange dyktige aktører i Nord-Norge, sier Kivijervi.

 Styreleder i NESO, Arild Østgård, sier at Nordlyskatedralen er et arkitektonisk utstillingsvindu.
- Kirkebygget har en helt spesiell geometrisk konstruksjon, sier Østgård.

Nordlyskatedralen er et landemerke og signalbygg som både entreprenør, byggherre og de øvrige aktørene kan være stolte over. Bygget symboliserer også det nordnorske med nordlyset.

Juryen uttaler videre at byggemetode og utførelse har vært teknisk svært krevende, men dette har Ulf Kivijervi A/S løst på en fremragende måte. Når de har bygget Nordlyskatedralen, kan de bygge nærmest hva som helst.

Juryen har også latt seg imponere over samarbeidet og samhandlingen i prosjektet der alle involverte har arbeidet mot samme mål. Spesielt fremheves entreprenørens evne og vilje til å finne løsninger på bygningsmessige utfordringer. Kort oppsummert har entreprenøren dokumentert fremragende gjennomføring når det gjelder kvalitet, HMS, seriøsitet og samarbeid i byggeprosessen.

Styreleder i NESO, Arild Østgård, og daglig leder i Ulf Kivijervi AS, Eirik Kivijervi