Statens vegvesen inviterer til leverandørutviklingsprogram i Nord

10.06.2013 14:08:00
 


Samlingsbasert leverandørutviklingsprogram med gratis opplæring i Alta og Harstad
Statens Vegvesen region Nord planlegger høy aktivitet i årene fremover. Økte midler til investering og vedlikeholdstiltak samt planlagte tiltak for å redusere forfallet på vegnettet gjør at SVV har behov for økt kapasitet og kompetanse i markedet.

De inviterer derfor bedrifter i bygg- og anleggsbransjen til et samlingsbasert leverandørutviklingsprogram med gratis opplæring hvor bedriftene dekker egne reise / oppholdskostnader. 2 dagers samlinger med start til lunsj kl.1100 og avslutning dag 2 kl.1400 med sosialt program på kvelden og felles middag.

Samlingene gjennomføres slik:

Finnmark

1.Samling: 5-6 november 2013
2.samling: 21-22 januar 2014
3.samling: 25-26 februar 2014
Sted: Alta

Troms 

1.Samling: 3-4 desember 2013
2.samling: 4-5 februar 2014
3.samling: 11-12 mars 2014
Sted: Harstad

I Nordland var det for få deltakere for å gjennomføre programmet - det er derfor avlyst.

- Overordnet program for samlingene finner du her
- Detaljprogram for samling 1 finner du her


Påmelding:

- send epost til kjell.jensen@vegvesen.no