Juridiske kurs mars/april 2015

NESOs advokater vil nå i mars og april holde flere kurs rundt omkring i landsdelen. Kursene finner du på NESOs kurskalender, og der kan du også melde deg på kursene. Det første kurset, Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Utførelsesentreprise, holdes i Bodø den 26. mars. Påmeldingsfristen for dette kurset er den 19. mars.
Publisert 13.03.2015 15:11:00

Virkepluss - nytt fritt medlemstilbud!

Modulene Lederhuset, StyreNorge og HMS-biblioteket i Virkepluss er nå tilgjengelig som nytt, fritt medlemstilbud i NESO. Modulene inneholder artikler, skjema, og masse annen info som er nyttig i daglig drift av bedriften, i styrearbeid, og i HMS-arbeidet.
Publisert 11.03.2015 12:36:00

Kontroller og tilsyn i byggebransjen - er du forberedt?

NESO er opptatt av at bygg- og anleggsbransjen drives seriøst og innenfor regelverket. Kontroller og tilsyn er videre en del av hverdagen i byggebransjen. Er du forberedt på dette?
Publisert 11.03.2015 08:49:00

Nord Norsk mesterskap for lærlinger i byggfag 2015 - påmelding pågår !!

Jobber Nord Norges beste lærling i din bedrift?
Publisert 02.03.2015 13:03:00

Skjerpede regler ved offentlige anskaffelser – krav om lærlinger i prosjektene

I gjeldende anskaffelsesregelverk kan offentlige myndigheter stille krav om bruk av lærlinger når det lyses ut anbud på bygg- og anleggsarbeider. I fjor sommer sendte departementet ut forslag om å fjerne bestemmelsen. NESO ga inn høringsuttalelse og pekte på at det var viktig at bestemmelsen ble beholdt ut fra behovet for rekruttering.
Publisert 23.02.2015 13:09:00

Kurs i NS 8405 og NS 8406 i Bodø 26. mars 2015

Den 26. mars 2015 holder NESO kurs i NS 8405 og NS 8406 - utførelsesentreprise.
Publisert 20.02.2015 15:28:00

Fornyet avtale med reklamebyrå

Publisert 18.02.2015 12:45:00

Økning i byggeaktiviteten i nord i 2014

Byggeaktiviteten 2014: Økning på 14 % i Nord-Norge – nedgang på 7 % i Sør-Norge. Finnmark: Man må mer enn 47 år tilbake i tid for å finne høyere byggeaktivitet. Boligbyggingen økte med 25 % i Nord-Norge – nedgang på 13 % i Sør-Norge. - Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens største næringer, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.
Publisert 09.02.2015 09:36:00

Nye HMS-regler fra 1. januar 2015

Den 1. januar 2013 trådte det i kraft en ny forskriftsstruktur for de fleste HMS-forskriftene som har hjemmel i arbeidsmiljøloven. De seks "nye" forskriftene er samlet omtalt som arbeidsmiljøforskriftene. Fra og med 1. januar 2015 er det foretatt en del endringer og presiseringer i en del bestemmelser i disse arbeidsmiljøforskriftene. Formålet med regelendringene er å tydeliggjøre både regelverket som bedriftene skal forholde seg til, samt Arbeidstilsynets rolle og oppgaver.
Publisert 30.01.2015 12:58:00

Landsdekkende hotellavtale med Scandic

Vi har gleden av å lansere landsdekkende hotellavtale med Scandic kjeden. Gode fastpriser og god rabatt for bedriftsreiser og privatreiser.
Publisert 18.12.2014 15:10:00

Mer forskning og innovasjon i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringene

Forskningsrådet i samarbeid med NESO, Høgskolen i Narvik og Norut Narvik inviterer til møte med fokus på hvordan byggenæringen kan utvikle og finansiere forskningsprosjekter. Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena BIA utlyser årlig flere hundre millioner til innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet. Dette er midler bransjen kan søke på.
Publisert 18.12.2014 09:49:00

Jobzone med forbedret avtale!

NESOs avtale med Jobzone på innleie av arbeidskraft er fra og med 01.12.14 forbedret. Sjekk ut nye betingelser på NESOs intranett under innkjøpsavtaler og personell.
Publisert 26.11.2014 09:43:00

NESO går imot fritt spillerom for oppdragsgivere i tilbudskonkurranser - forslag om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

NESO har den 28.10.2014 avgitt en høringsuttalelse vedrørende de foreslåtte endringer anskaffelsesreglene. NESO går imot forslaget om at de tradisjonelle anbudskonkurranser med forhandlingsforbud skal avskaffes. Et fritt spillerom for oppdragsgiver hvor det kan velges når man vil forhandle (valget tas etter tilbudsfristen) og hva det skal forhandles om vil etter NESO sin vurdering være uforutsigbart, samt medføre økt fare for forskjellsbehandling og korrupsjon. NESO støtter heller ikke forslaget om at protokollplikten fjernes, samt forslaget om at oppdragsgiver ikke trenger å oppgi vektingen av tildelingskriteriene. Forslagene som medfører forenklinger uten å gå på bekostning av seriøsiteten til bransjen støttes av NESO. Dette gjelder blant annet forenklinger i form av digitalisering, samt enklere dokumentasjon og formalkrav.
Publisert 04.11.2014 15:51:00

Siste sjanse for påmelding! Kurs i arbeidsrett for byggebransjen - Alta 19. november

Kurset «Arbeidsrett for byggebransjen» holdes i Alta onsdag 19. november og skal gi deltakerne bedre forståelse av lovverket knyttet til arbeidsrett, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk i din arbeidshverdag. Nå er det siste sjanse for påmelding, og påmeldingsfristen er onsdag 12. november!
Publisert 30.10.2014 15:05:00

NESOs høstmøte i Harstad i gang!

Torill Bentsen og Lars Erik Flygel fra NESO ønsker velkommen til et rekordstort høstmøte i Harstad!
Publisert 30.10.2014 13:41:00

Polyseam ny avtalepartner på branntettemidler

NESO har tegnet ny samarbeidsavtale med Polyseam på branntettemidler. Se NESOs intranett og innkjøpsavtaler for informasjon om produkter, priser og leveringsbetingelser.
Publisert 28.10.2014 13:50:00

NESO utvider samarbeidet med Lindab

NESO fornyer samarbeidet med Lindab, og utvider produktspekteret i direktekjøpsavtalen.
Publisert 24.10.2014 11:15:00

NESO utvider samarbeidet med Lindab

NESO fornyer samarbeidet med Lindab, og utvider produktspekteret i direktekjøpsavtalen.
Publisert 24.10.2014 11:15:00

NESO støtter oppmykning av arbeidstidsregler!

NESO har nylig avgitt en høringsuttalelse vedrørende de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til reglene om arbeidstid. NESO støtter en oppmykning av reglene, men mener at det bør foretas en større oppmykning av reglene enn det som foreslås av departementet, og at arbeidsgiver og arbeidstaker gis større muligheter til lokalt å avtale hensiktsmessige arbeidstidsordninger. Videre mener NESO at det bør være likestilling mellom tariffbundne virksomheter og virksomheter som ikke er tariffbundne bl.a. med henhold til hvilke arbeidstidsordninger som kan avtales og grensene for overtidsarbeid.
Publisert 13.10.2014 15:15:00

Høringsuttalelse fra NESO vedrørende foreslåtte endringer i reglene om midlertidig ansettelse

NESO har nylig avgitt en høringsuttalelse vedrørende de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til reglene om mildertidig ansettelse.
Publisert 01.10.2014 15:36:00

HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen - 15. oktober 2014, Finnsnes

Den 15. oktober 2014 holder NESO kurset "HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen - nytt regelverk fra 1. januar 2013". Kurset holdes på Finnsnes Hotell, Finnsnes.
Publisert 26.09.2014 12:36:00

NESOs høstmøte 2014

NESOs høstmøte 2014 arrangeres i Harstad fra 30. okt - 02. nov. Vi gleder oss til et stort og innholdsrikt møte så det er viktig å være raskt ute med påmelding! Påmelding kan gjøres nå!
Publisert 28.08.2014 11:15:00

Kurs i offentlige anskaffelser i Harstad den 11. september - nye regler!

NESO holder kurs i offentlige anskaffelser i Harstad torsdag den 11. september. Hvordan skal man vinne anbud og unngå å bli avvist?
Publisert 27.08.2014 14:22:00

NESO fornyer samarbeidet med NetCom

NESO fortsetter det mangeårige samarbeidet med NetCom på mobile løsninger og mobiltelefoner til medlemsbedriftene.
Publisert 15.08.2014 10:30:00

Kurs i NS 8405 og 8406 i Bodø 28. august 2014

Den 28. august 2014 holder NESO kurs i Bodø i NS 8405 og 8406 - utførelsesentreprise.
Publisert 06.08.2014 15:12:00

NordNorske mestere for lærlinger i byggfag 2014 er kåret

Ole Johan Amundsen og Marius Høgås fra MBA Entreprenør ble kåret til Nord Norske mestere for lærlinger i byggfagene tømring og betong under NESOs årsmøte i Hammerfest i slutten av mai.
Publisert 17.06.2014 13:37:00

Bente Hardy nyansatt kompetanserådgiver i NESO

Bente Hardy (48) fra Svolvær er ansatt som Kompetanserådgiver i Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA (NESO).
Publisert 13.06.2014 14:11:00

NY avtale med Retura på avfall

Byggavfall er etter hvert blitt en stor og viktig post i de fleste byggeprosjekter. NESO har tegnet samarbeidsavtale med Retura på levering av alle aktuelle fraksjoner av byggavfall i hele Nord-Norge.
Publisert 10.06.2014 14:16:00

Årsmøtet: Arild Østgård fortsetter som styreleder i NESO

På årsmøtet i NESO ble Arild Østgård gjenvalgt som styreleder i NESO. Østgård er adm. direktør i entreprenørfirmaet "Bjørn Bygg AS" i Tromsø.
Publisert 03.06.2014 08:46:00

NESOs årsmøte i Hammerfest i gang!

NESO arrangerer i disse dager årsmøte i Hammerfest.
Publisert 20.05.2014 17:49:00

Lønnsoppgjøret 2014 for byggfag – Nye satser i fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)

Vårens lønnsoppgjør for byggfag er nå ferdig, etter at partene kom til enighet etter mekling hos Riksmekleren. Fellesforbundet og BNL har som følge av dette nå regulert satsene i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).
Publisert 16.05.2014 09:06:00

Fylkesvinnerne i Nordnorsk Mesterskap for lærlinger i byggfag 2014 er kåret

Fylkesfinalene i tømrerfag og betongfag for lærlinger er unnagjort. Vi kan dermed presentere hvem som skal konkurrere om å bli "beste lærling i nord" under Nordnorsk Mesterskap for lærlinger i byggfag.
Publisert 07.05.2014 13:39:00

1. samling av NESOs Fagbrevkurs 2014 gjennomført

NESO arrangerer denne våren fagbrevkurs for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag-/svennebrev i fagene tømrerfag, betongfag og murerfag. Gledelig var det at hele 22 deltakere møtte til første samling med ett mål for øyet - avlegge eksamen til sommeren.
Publisert 25.04.2014 15:31:00

Departementet har oppnevnt NESO - advokat Nils Ingulf Langlete i nasjonal nemnd!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig oppnevnt advokat Nils Ingulf Langlete i NESO som medlem i Klagenemnda for sentral godkjenning. Oppnevningen gjelder i perioden 2014 - 2016, og Langlete er oppnevnt som representant for utførende bygg og anlegg, arbeidsgiversiden.
Publisert 22.04.2014 14:48:00

NESO krever kortere saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet

I 2009 tok NESO opp problemet med lang saksbehandlingstid ved Arbeidstilsynet region Nord-Norges behandling av søknader om samtykke ved oppføring av bygg som skal ha arbeidsplasser.
Publisert 08.04.2014 13:44:00

Formannsskolens samlingsdatoer er klare

Årets klasse starter til høsten med samlinger i Tromsø.
Publisert 03.04.2014 13:45:00

Kurs i samspillskontrakter

NESO har gleden av å invitere til kurs i samspillskontrakter, et tema som bransjen i Nord lenge har ønsket seg mer informasjon og kunnskap om.
Publisert 31.03.2014 11:07:00

HMS-kurs for bygg- og anleggsbranjen - 9. april 2014, Mo i Rana

Den 9. april 2014 holder NESO kurset "HMS-kurs for bygg- og anleggsbransjen - nytt regelverk fra 1. januar 2013". Kurset holdes på Meyergården hotell, Mo i Rana.
Publisert 26.03.2014 10:47:00

NESOs årsmøte 2014

NESOs årsmøte 2014 arrangeres 20.-22. mai i Hammerfest - verdens nordligste by. Mulig for påmelding allerede nå!
Publisert 12.03.2014 12:38:00

Avtale med Norsk Stål forlenget!

Avtalen med Norsk Stål på armering, armeringsnett og konstruksjonsstål er endret og forlenget. Prisene er redusert og samtidig er bonusnivået tatt ned. Dette gir en enklere avtale som er enklere å sammenligne i markedet. Se NESOs intranett og innkjøpsavtaler for mer informasjon.
Publisert 03.03.2014 09:31:00

NY samarbeidsavtale med Holte AS

NESO har tegnet samarbeidsavtale med Holte AS på programvare og tjenester innenfor styrings- og kalkulasjonsystem. Avtalen gir blant annet rabatt på kjøp og lisenser på programvare.
Publisert 17.02.2014 11:10:00

Vi har gleden av å lansere NESO Garanti!

Det har vært et ønske fra mange medlemmer at NESO skal se på produktet garanti. NESO har klart å få til dette! Gjennom medlemsbedriftenes samlede økonomiske styrke har vi utvidet samarbeidet med vår leverandør av personforsikring. Vi kan derfor tilby en konkurransedyktig, enklere og eksklusiv avtale på garanti!
Publisert 03.02.2014 15:09:00

Nye regler fra 1. januar 2014 - NESO-bedrifter kan nå risikere å bli ilagt inntil 1,3 millioner kroner i overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet!

Arbeidstilsynet har fra og med 1. januar 2014 fått adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på regelverket som Arbeidstilsynet forvalter. For NESO-bedriftene kan dette for eksempel medføre overtredelsesgebyr ved brudd på HMS-reglene i arbeidsmiljøloven og forskrifter til arbeidsmiljøloven, ved brudd på internkontrollforskriften og byggherreforskriften, samt ved brudd på minstelønnsbestemmelser.
Publisert 31.01.2014 11:02:00

Juridiske kurs på Helgeland vinter/vår 2014

NESO skal holde to juridiske kurs på Mo vinteren/våren 2014. Mer informasjon om disse kursene finner du nedenfor.
Publisert 29.01.2014 15:42:00

Byggebransjen i Nord – Norge god på lærlinger og driver allerede den «tredje vei».

NESO – bedriftene med flest lærlinger i bransjen? En kartlegging viser at våre medlemsbedrifter har ca. 9 % andel lærlinger i forhold til totalt antall medarbeidere. I våre medlemsbedrifter er det i underkant av 3 lærlinger i gjennomsnitt og det innebærer at vi har ca. 270 lærlinger i våre entreprenørbedrifter over hele landsdelen. Vi tror dette er en betydelig høyere andel enn i bransjen for øvrig og vi arbeider kontinuerlig for å øke andelen ytterligere. Ett av våre tiltak for å øke antallet lærlinger, er ”NESOs lærlingeskole” hvor vi nå har 77 elever fra hele landsdelen
Publisert 13.01.2014 09:01:00

NESOs BAS - skole starter i september

Publisert 05.06.2013 10:17:00