Arbeidsrett for byggebransjen - nye regler fra 1. juli 2015! Kurs i Harstad 13. mai!

29.04.2015 15:33:00
Onsdag den 13. mai holder NESO kurset "Arbeidsrett for byggebransjen - nye regler fra 1. juli 2015". Kurset holdes i Harstad.
 

Kurset «Arbeidsrett for byggebransjen» skal gi deltakerne bedre forståelse av lovverket knyttet til arbeidsrett, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk i din arbeidshverdag.

Fra 1. juli 2015 trer det også i kraft endringer i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder blant annet endringer i reglene om midlertidige ansettelser og endringer i arbeidstidsreglene. De nye reglene vil bli gjennomgått på kurset, samt hvilken innvirkning dette får for byggebransjen.

Nærmere informasjon om kurset og mulighet for påmelding finner du her.

Påmeldingsfristen er onsdag 6. mai.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med advokat Nils Ingulf Langlete på epost nils@neso.no eller mobil 941 50 614.