NESO Behandlingsgaranti

01.12.2015 15:48:00
 

Derfor bør du ha Behandlingsaranti:
   * Reduserer sykefraværet
   * Bidrar til å opprettholde produksjonen
   * Reduserer kostnader ved sykdom
   * Reduserer økt belastning på gjenværende personale
   * Gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering

Mer informasjon - gå inn her!