Ny sentral godkjenningsordning fra 1. januar 2016 – Høringsuttalelse fra NESO

30.09.2015 08:48:00
Lokal forhåndsgodkjenning bortfaller 1. januar 2016. Samtidig vil ny sentral godkjenningsordning være på plass og er ventet å tre i kraft fra 1. januar 2016.
 


Den nye ordningen vil ha med seriøsitetskrav, samt mulighet for å ha med frivillige tilleggsregistreringer som forsikringer og godkjent opplæringsbedrift.
Departementet foreslår også andre endringer i godkjenningsordningen. Blant annet foreslås det at de overordnede kodene/fagområdene skal opphøre eller endres.  Det er også foreslått flere nye godkjenningskoder/områder. 
Detaljene i forslaget fra departementet  kan du lese her 

NESO har inngitt høringsuttalelse. I høringsuttalelsen støtter NESO seriøsitetskravene. NESO påpeker også at det er viktig at offentlige byggherrer stiller krav om seriøsitet hos leverandører og at den nye sentrale godkjenningsordningen kan fungere som dokumentasjon på oppfyllelse av slike krav (uten at det stilles krav om sentral godkjenning hos leverandørene).  NESO støtter ikke at de overordnede kodene skal bortfalle. 

Høringsuttalelsen kan lastes ned her