Nye regler i plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven - juridiske kurs i juni 2015

22.05.2015 10:47:00
1. juli 2015 trer det i kraft en rekke nye regler både i plan- og bygningsloven og i arbeidsmiljøloven. NESOs advokater holder derfor i juni 2015 kurs i disse nye reglene i Harstad (plan- og bygningsloven) og i Tromsø (arbeidsrett).
 

Nye byggesaksregler trer i kraft 1. juli 2015 og innebærer blant annet at flere tiltak unntas fra søknadsplikt, vanskeligere for naboer å klage, kortere tidsfrister for myndighetene og opphør av lokal godkjenningsordning.  

Det er foreslått en ny sentral godkjenningsordning, samt øvrige virkemidler som skal demme opp for virkningen av at den lokale godkjenningen bortfaller. Opphevingen av lokal godkjenning skjer fra 1. januar 2016 og fra dette tidspunkt vil også nye godkjenningsregler mv. tre i kraft. 

NESO holder kurs i de nye byggesaksreglene i Harstad den 17. juni 2015 der det gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler. Påmeldingsfristen til kurset er den 10. juni 2015.

Mer informasjon om kurset og mulighet for påmelding finner du her 

1. juli 2015 trer det også i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder blant annet endringer i reglene om midlertidige ansettelser og endringer i arbeidstidsreglene.

NESO holder kurs i arbeidsrett i Tromsø den 18. juni 2015 der de nye reglene vil bli gjennomgått, samt hvilken innvirkning dette får for byggebransjen.
 I tillegg vil en rekke andre sentrale arbeidsrettslige temaer for byggebransjen bli gjennomgått på kurset. Påmeldingsfristen til kurset er den 7. juni 2015.

Mer informasjon om kurset og mulighet for påmelding finner du her 

Dersom det er spørsmål til disse kursene ta gjerne kontakt med oss!