Er du forberedt på endringene i Fellesoverenskomsten for byggfag?

23.05.2016 12:47:00
Den 29. april i år kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening til enighet om Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB). Dette betyr at de bedriftene som er bundet av FOB må være klar over og følge endringene som nå er vedtatt mellom partene. NESO vil nedenfor gi en kort presentasjon av de viktigste endringene.
 

Lønn 

Generelt lønnstillegg

Partene er enige om at det ikke gis et generelt lønnstillegg.

 

Fagarbeidere

Garantert minstefortjeneste for fagarbeidere er kr 193,60 per time.

 

Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev

For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder en minstesats på kr 174 per time. For arbeidstakere med minimum ett års bransjeerfaring gjelder kr 181,50 per time.

 

Unge arbeidstakere

For arbeidstakere under 18 år gjelder en sats på kr 116,70 per time.

 

Overtidsgodtgjørelse

Ny sats for overtidsgodtgjørelse er kr 247,36.

 

Skiftarbeid

Skiftarbeid lønnes etter følgende satser:

Skifttillegg 2. skift                                                           kr 27,20

Skifttillegg 3. skift                                                           kr 43,50

Skifttillegg lørdag etter kl 13.00 m.m.                    kr 107,20

 

Ny sats for matpenger ved overtid

Satsen for matpenger ved overtid øker fra kr 78,50 til kr 82,50.

 

Reise- og gangtid

Det er innført nye satser for reise- og gangtid hvor nattopphold ikke er nødvendig.

 

  1. 1.      Når arbeidstakeren selv sørger for transport:

a)      For avstand fra 7,5 til 15 km:                kr. 93,00

b)      For avstand fra 15 til 30 km:                 kr. 154,00

c)       For avstand fra 30 til 45 km:                 kr. 180,90

d)      For avstand fra 45 til 60 km:                 kr. 207,00

e)      For avstand fra 60 til 75 km:                 kr. 235,00

 

 

  1. 2.      Når arbeidsgiver sørger for transport:

a)      For avstand fra 7,5 til 15 km:                kr. 56,00

b)      For avstand fra 15 til 30 km:                 kr. 93,50

c)       For avstand fra 30 til 45 km:                 kr. 111,80

d)      For avstand fra 45 til 60 km:                 kr. 130,50

e)      For avstand fra 60 til 75 km:                 kr. 150,00

 

 

Ikrafttredelse

De nye satsene i overenskomsten gjelder fra 1. april 2016 med følgende unntak:

-          Satsene for overtidsarbeid, skiftarbeid og reise- og gangtid gjelder fra vedtakelsen 29. april 2016

-          Det gis ikke tillegg til arbeidstakere som har sluttet før 29. april 2016

-          Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til de endringene i overenskomsten, ta gjerne kontakt med oss på juridisk avdeling hos NESO!

 

Advokat Karina Krane Advokatfullmektig Trygve Eriksen
907 32 620 415 19 632
karina@neso.no trygve@neso.no