Kan din bedrift få prisen for beste bygg- og anleggsprosjekt?

09.03.2016 12:04:00
NESO og MEF arrangerer i felleskap en konkurranse for beste bygg og anleggsprosjekt i Nord–Norge. Det skal kåres en vinner for beste bygg og en vinner for beste anlegg.
 

Prisen deles ut i Tromsø lørdag den 11. juni i forbindelse med Nordnorsk Bygg- og anleggsmesse (NNBA).

NESO oppfordrer alle sine medlemmer til å nominere sine prosjekter for beste byggeprosjekt i Nord-Norge. 

Prosjektet som foreslås må være ferdigstilt i perioden fra 1. mai 2013 til 1. mai 2016. 

Nominasjon kan skje direkte på NNBA sine hjemmesider www.nnba.no eller direkte til NESO.

Prisen gis etter en samlet helhetsvurdering basert på følgende kriterier: 


God byggskikk/arkitektur 

Ivaretakelse av energi og miljøkrav 

Funksjonalitet 

Kompleksitet

HMS og etikk

Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen 

Tekniske løsninger og materialvalg

Nytenkning og fremtidsretting

Må være medlem av NESO for å delta


Nominer ditt prosjekt i dag!!!

Du kan nominere her.

Ta kontakt med Karina Krane i NESO dersom det er spørsmål. 

Vinner av kåringen i 2013, Nordlyskatedralen, Alta Kirke. Daglig leder av Ulf Kivijervi AS sammen med daværende styreleder i NESO Arild Østgård.

Vinner av kåringen i 2013: Nordlyskatedralen, Alta Kirke. Daglig leder av Ulf Kivijervi AS, Eirik Kivijervi, sammen med daværende styreleder i NESO Arild Østgård.