Millionutbetaling av kundeutbytte

29.06.2016 10:30:00
Forsikring har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel i NESO. Det er derfor spesielt hyggelig å kunne melde at Gjensidige i disse dager utbetaler et millionbeløp basert på NESOs avtale på bedriftsforsikringer. Gjensidigestiftelsen besluttet den 10. mai 2016 at det også i år blir utbetalt kundeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder. 13,5 % av det man har betalt for skadeforsikringer blir utbetalt som kundeutbytte, og utbetalingen starter 24. mai. Her til lands er det bare Gjensidige-kunder som får en slik utbetaling fra forsikringsselskapet sitt. Det har de fått i åtte av de siste ni årene.
 

Forsikring er et viktig område for NESO-medlemmene, men oppfattes ofte som et komplisert og vanskelig område. NESO har i mange år tatt konsekvensen av dette og prioritert å kunne tilby gunstige forsikringsordninger med gode dekninger tilpasset bransjen. Viktige elementer har vært vilkår og tilleggsdekninger tilpasset bransjen, god service, gunstige betingelser og bistand ved skader. Dette har gitt en svært høy oppslutning om avtalene, der hovedtyngden av NESOs medlemmer har benyttet vår løsning. Besparelsen på forsikring er også ofte oppgitt som begrunnelsen for å søke medlemsskap i NESO for nye medlemmer. Det er derfor hyggelig og viktig for NESO i årene fremover å kunne tilby enda gunstigere betingelser, noe som betinger en høy oppslutning blant medlemmene. Vi tror dette vil være med på å sikre forsikring som en viktig medlemsfordel også i årene fremover.