Millionbesparelse på yrkesskadeforsikring

07.03.2016 10:56:00
Personforsikringer, og spesielt den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel. Det er derfor spesielt hyggelig å kunne melde at i forbindelse med årsfornyelse 01.04 reduseres den samlede premien med flere millioner kroner.
 

Forsikring er et viktig område for NESO-medlemmene, men oppfattes ofte som et komplisert og vanskelig område. NESO har i mange år tatt konsekvensen av dette og prioritert å kunne tilby gunstige forsikringsordninger med gode dekninger. Tidlig på 2000-tallet ble det tatt en strategisk beslutning om å plassere yrkesskadeforsikringen i utlandet pga høye priser i det norske markedet. Erfaringene fra dette er svært gode med gunstige priser, god skadebehandling og tett oppfølging. Dette har gitt en svært høy oppslutning om avtalene, der hovedtyngden av NESOs medlemmer har benyttet vår løsning. Samlet har NESO formidlet yrkesskadeforsikring for mer enn 50 millioner kroner de 10 siste årene. Besparelsen på forsikring er også ofte oppgitt som begrunnelsen for å søke medlemsskap i NESO for nye medlemmer. Det er derfor hyggelig og viktig for NESO å kunne tilby en enda gunstigere avtale, der det også er fremforhandlet sikkerhet for prisstabilitet i årene fremover. Vi tror dette vil være med på å sikre forsikring som en viktig medlemsfordel også i årene fremover.