NESO - 30 år i løpende vekst og utvikling

25.01.2016 10:50:00
Nordlandentreprenørenes Service-Organisasjon A/L (NESO) ble stiftet i Bodø 16. januar 1986 av 12 fremsynte entreprenører fra Nordland – se vedlagte protokoll. Per Øverbyhagen ble valgt til NESOs første formann og Erling Rokkan, Torodd Bøystad, Jan A. Sørra og Jess Ove Johansen ble valgt til styremedlemmer. Administrasjon ble etablert i Svolvær 2. juni samme år med daglig leder Ruben Jensen som eneste ansatt
 

Oppstartsåret hadde NESO 20 medlemsbedrifter og dette er nå vokst til 115 eiere som årlig omsetter for nærmere 10 milliarder kroner og har over 4000 medarbeidere.  I denne perioden ble navnet endret til «Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA» slik at også entreprenører fra Finnmark, Troms og Nord Trøndelag kunne bli medlemmer.  Administrasjonen har nå vokst til 10 medarbeidere og NESO er dermed blitt den største organisasjonen for byggebransjen i Nord Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.  Omsetningen i 1986 var ca. kr. 955 000,- og i 2014 hadde den vokst til i underkant av 30 millioner kroner.  NESO har også en solid egenkapital. 

Hovedmålet for NESO er å øke lønnsomheten i vår bransje som er en av de største næringene i landsdelen.  De viktigste verktøyene for å nå våre mål er kompetanseutviklende og lønnsomhetsfremmende tiltak, gode innkjøpsbetingelser og juridisk rådgivning til våre eiere. Våre bedrifter viser at de over tid leverer resultat som ofte er bedre enn de største nasjonale entreprenørene – i 2014 var snittresultatet 4,6% med en gjennomsnittlig soliditet på 29,5 %.  Entreprenørene i landsdelen har også en kompetanse som er fullt på høyde med de største nasjonale aktørene.  Vi tror NESO har vært en viktig aktør for at bransjen i Nord Norge har kunnet oppnå disse gode resultatene.

Jubileet skal markeres med en rekke tiltak gjennom hele året.  Hovedmarkeringen blir på Scandic Hotell Havet i Bodø helgen 28. – 30. oktober – vi ber alle sette av tidspunktet fordi dette blir en helg hvor vi virkelig skal feire!  Med jevne mellomrom i jubileumsåret vil vi sende ut egne «jubileumsnyhetsbrev» som minner oss litt på historien og samtidig viser til utviklingen fremover.  I løpet av året skal vi også gjennomføre en omdømmekampanje som vi omfatte alle medlemsbedriftene.

Protokoll fra stiftelsesmøtet.


Første styreformann i NESO, Per Øverbyhagen