NESO 30 år!

20.12.2016 13:06:00
NESO har i 2016 feiret 30 års jubileum! Gjennom året som snart har gått har vi forsøkt å få frem noen av de mange positive tiltakene og resultatene som er produsert i disse årene. Vi har også jobbet iherdig med å forberede veien videre, og forslag til ny strategi er utarbeidet gjennom en strategiprosess. Vi er stolte over det som er oppnådd så langt, men ydmyke og klare for å ta fatt på videre utvikling også i årene fremover.
 

Jubileet har også vært tema på regionale møter, i medlemsbladet, lokal markering og i utsendelser til medlemsbedrifter og øvrig nettverk. Det er sendt ut en rekke jubileumsnyhetsbrev, og det er også laget en egen jubileumsutgave av medlemsbladet Anbudet. Hovedmarkeringen av jubileet var i forbindelse med høstmøtet i Bodø, som ble det største (og beste?) medlemsmøtet i NESOs historie.

Vi vil takke medlemsbedrifter og nettverk forøvrig for gaver, hilsninger, og mange gode ord i forbindelse med jubileet.

Se link til bilder fra høstmøtet 2016 her

Se link til jubileumsnummeret av Anbudet her

Se tidslinje over NESOs første 30 år her