NESO og SmartDok innleder samarbeid!

04.03.2016 10:16:00
NESO har tegnet avtale med SmartDok, som er det mest brukte systemet for datafangst blant entreprenører. Mange NESO-medlemmer har allerede tatt systemet i bruk. Avtalen gir blant annet rabatt for nye og eksisterende brukere.
 

SmartDok er det mest brukte systemet for datafangst i entreprenørbransjen. Løsningen hjelper til med timer på mann og maskin, vareforbruk, service på maskiner og vedlikehold, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister og mye mer.

NESO oppnår gjennom denne avtalen rabatt på kjøp og årslisens både for nye og eksisterende brukere. Det er også en målsetting å bidra til videreutvikling av produktet gjennom formidling av innspill og forbedringsforslag fra brukerne.

Se mer info om betingelser og produkt ved å logge på NESOs intranett. Velg innkjøpsavtaler og IKT- Tele/data i venstremenyen.