NESO oppfordrer til bruk av seriøse utleiefirmaer

28.04.2016 10:08:00
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra utleiefirma/bemanningsbyrå er det viktig for innleievirksomheten å være klar over hvilket ansvar den har overfor den innleide/arbeidstaker. NESO er av den oppfatning at bruk av mindre og ukjente utleiefirmaer kan representere en risiko for våre medlemmer.
 

Solidaransvar

Det er utleiefirmaet som er arbeidsgiver og som i utgangspunktet er ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og andre godtgjørelser til den innleide. Imidlertid kan den innleide kreve utbetaling av lønn og feriepenger fra innleievirksomheten når lønnen er forfalt til betaling, men ikke betalt eller bare delvis betalt. Arbeidstakeren må rette et skriftlig krav med dokumentasjon overfor innleievirksomheten på ubetalt lønn innen tre måneder fra forfall. Innleievirksomheten har etter dette tre uker på å betale ut lønnen. Arbeidstaker står fritt til å velge hvem han skal rette kravet mot, utleiefirmaet eller innleievirksomheten.

Påseplikt

I tillegg til et solidaransvar for lønn har også innleievirksomheten en såkalt påseplikt overfor innleid arbeidskraft. Dette innebærer blant annet at innleievirksomheten må sikre et forsvarlig arbeidsmiljø overfor den innleide. Videre er innleievirksomheten ansvarlig for at arbeidstiden til den innleide er i samsvar med bestemmelsene om dette i arbeidsmiljøloven.

Seriøsitet

Innleievirksomheten har aldri en garanti for hvilke personer man får i arbeid og om disse representerer en risiko på arbeidsplassen. Likevel kan man ved bruk av etablerte utleiefirma med god historikk være trygg på at disse driver seriøst og dermed minske risikoen for at ting går galt.

NESO oppfordrer derfor våre medlemmer til å være oppmerksom på dette og benytte seg av etablerte og velkjente aktører i markedet. NESO har selv avtale med to av disse aktørene, Adecco og Jobzone.