NESO-prisen 2016 tildelt Arild Østgård

31.10.2016 15:39:00
En stolt og ydmyk Arild Østgård, direktør i PEAB-Bjørn Bygg i Tromsø, mottok NESO-prisen for 2016 under NESO sin jubileumsmarkering i Bodø lørdag 29. oktober.
 
NESO-prisen er landsdelens høyeste utmerkelse i bygg- og anleggsbransjen. 
Arild Østgård er direktør i PEAB Bjørn Bygg, der han leder Bygg-region nord, som omfatter Møre- og Romsdal, Nordre Nordland, Troms og Finnmark. 
- Jeg er stolt og ydmyk over å ha mottatt NESO-prisen, sier Arild Østgård. Det er mange som har fortjent en slik pris, legger han til. Han mener prisen er viktig og at NESO gjør en betydningsfull innsats for nordnorsk entreprenørbransje, med sine 121 medlemsbedrifter.
  
Takker NESO
- Jeg vil rette en stor takk til den dyktige ledelsen og administrasjonen i NESO, sier Østgård for prisen, og for den innsatsen NESO gjør for entreprenørbransjen.  
Prisutdelingen ble foretatt av adm. direktør Ruben Jensen i NESO og styreleder i NESO, Bjørn Johansen i Roald Johansen Ingeniørforretning i Alta.  
NESO-prisen har vært utdelt ti ganger tidligere. 
I statuttene for prisen heter det: 
”NESO-prisen tildeles en medlemsbedrift, en medarbeider i en medlemsbedrift, eller en annen person som siste år, eller gjennom flere år, har utmerket seg positivt innenfor bygg- og anleggsbransjen”. 
 
Styret utpeker prisvinneren
Styret i NESO står for utvelgelsen av kandidaten, og i begrunnelsen for valget av Arild Østgård som vinner av NESO-prisen 2016, er det lagt vekt på Østgårds samarbeidsevner, hans engasjement og vilje til kunnskapsdeling. 
Videre heter det om Østgård at han er en meget engasjert og dyktig foreleser, og at han er sterkt opptatt av kompetanseutvikling. Juryen trekker også fram Østgårds engasjement for rekruttering til bransjen, hans innsats som styreleder i NESO, og engasjement i ARKTEK-samarbeidet, strategisk næringsrettet satsing i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi.  
- Og alt dette får han tid til selv om han leder en bedrift som nærmer seg en omsetning på to milliarder kroner, sa direktør Ruben Jensen i sin tale til Østgård. 
Jensen sa videre at Arild Østgård blir ansett som en talsmann for bransjen som det blir lyttet til. 
 
Faglighet og autoritet
- Høyt faglig nivå og stor autoritet er beskrivelser som går igjen om deg. Autoriteten er ikke noe som er kommet rekende på ei fjøl – den har du opparbeidet gjennom mange år i bransjen. I år er du også blitt styremedlem i EBA nasjonalt, sa Jensen til prisvinneren. 
Arild Østgård starten sin bransjekarriere som forskalingssnekker hos Selmer. Deretter tok han ingeniørutdannelse i Narvik og senere NTH. Han startet i Bjørn Bygg i Tromsø i 1977. Arild Østgård er kjent for den gode replikken og som et sosialt vesen, med en god, lun humor. Som leder beskrives Arild Østgård som handlekraftig, klar og tydelig, og en som ikke er redd for å stille krav. 
 
 
Styreleder Bjørn Johansen og administrerende direktør Ruben Jensen med prisvinner
Arild Østgård (i midten)