NESO utbetaler 8 millioner i returprovisjoner

10.02.2016 09:51:00
I disse dager utbetaler NESO drøyt 8 millioner i returprovisjoner til sine medlemsbedrifter. Samlet er det de siste 11 årene utbetalt nærmere 46 millioner kroner i returprovisjoner.
 

En viktig del av NESOs virksomhet er å fremforhandle innkjøpsavtaler på vegne av medlemsbedriftene. I dag tilbys det nærmere 40 avtaler innenfor et bredt spekter, der byggevarer og forsikring er de to største områdene. Menyen av innkjøpsavtaler utvides og utvikles kontinuerlig. I valget av samarbeidspartnere fokuseres det på å kunne tilby best mulig betingelser for medlemsbedriftene, samt et aktivt samarbeid for at avtalene skal fungere optimalt. Noen av avtalene inneholder også et element av returprovisjon til aktive brukere av avtalene. Dette elementet har økt kraftig de siste årene, og samlet sett er det nå utbetalt nærmere 46 millioner kroner til medlemsbedriftene i NESO.