PRESSEMELDING FRA SE-GRUPPEN:

22.12.2016 13:37:00
Harstadbygg AS, Harstadbygg Bolig AS, Byggteam Hadsel AS og Sortland Entreprenør AS blir søsterselskaper eid av SE-Gruppen AS
 

 

SE-Gruppen AS, her ved adm.direktør Oddbjørn Toften, kjøper Harstadbygg AS - Harstadbygg Bolig AS og Byggteam Hadsel AS

Harstadbygg AS, Harstadbygg Bolig AS, Byggteam Hadsel AS og Sortland Entreprenør AS blir søsterselskaper eid av SE-Gruppen AS

Den 28.desember kjøper SE-Gruppen AS samtlige aksjer i Harstadbygg AS - Harstadbygg Bolig AS - Byggteam Hadsel AS.


Vi etablerer det største lokaleide entreprenørsystemet i regionen.


Målsettingen er å bli en slagkraftig entreprenørkonstellasjon, som skal være i stand til å gjennomføre de største prosjektene i regionen. Alle selskapene vil bli opprettholdt og videreutviklet, under de opprinnelige merkenavnene og i de markedene som en i dag jobber i. Det vil si at det ikke blir noen endringer på daglig drift.

Alle selskapene vil tilføre fellesskapet mye kunnskap og kompetanse, og gi et ytterligere løft fremover. Selskapene Sortland Entreprenør AS - Harstadbygg AS - Harstadbygg Bolig AS - Byggteam Hadsel AS er alle sterke virksomheter, og jeg er overbevisst om at vi vil stå sterkere sammen enn hver for oss.

Vi har sammen avdekket synergier og utviklingsmuligheter som både kundene, selskapene og medarbeiderne vil ha glede av i mange år fremover.