Ekstraordinær prisøkning og vareknapphet på trelast

Prisene på byggevarer reguleres normalt 2 ganger i året, 1. oktober og 1. april. I forkant av den ordinære reguleringen 1. april er det denne gangen varslet en betydelig prisøkning på trelast i størrelsesorden 20%.
Publisert 03.03.2021 00:08:52

Økt byggeaktivitet i nord til tross for korona

– De trønderske og nordnorske entreprenørene har virkelig lagt ned en imponerende innsats gjennom et krevende år. Til tross for corona og alle begrensingene, kan vi vise til en økning i byggeaktiviteten i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Publisert 01.03.2021 15:37:13

Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

– Slike som Timmy (31) og Aleksander (29) bør være enhver distrikts-ordførers store drøm. De har tatt utdanning på hjemplassen, gått i lære på hjemplassen, etablert seg på hjemplassen – og etablert sin egen bedrift. Takket være deres valg om å gå yrkesfag.
Publisert 23.02.2021 14:35:59

Unik BIM-mulighet i nord

Publisert 17.02.2021 14:20:32

NESO styrker sitt juridiske team

Med Anette Glad (36) og Gjert Eirik Olsen (32) på laget, styrker NESO det juridiske tjenestetilbudet for bygg- og anleggsbransjen i nord.
Publisert 10.02.2021 15:14:12

Ny avtale med Elektroskandia

NESO har tegnet avtale på Elektro Materiell!
Publisert 25.01.2021 13:28:29

Ny avtale med Svea Finans

Nyhet! NESO har inngått avtale med Svea Finans
Publisert 20.01.2021 15:47:42

Stabil ordrereserve fremover

Hvert halvår gjennomføres en kartlegging av markedssituasjonen for medlemsbedriftene og nå foreligger resultatene for hva medlemmene mener om 1. halvår i år.
Publisert 12.01.2021 21:21:53