De ekstreme prisøkningene på byggevarer fortsetter!

25.06.2021 13:02:49
Den kraftige ubalansen i det internasjonale trelastmarkedet vedvarer.
 
Etterspørselen etter byggematerialer i tre er meget høy mens lagrene er kritisk lave - dette er noe av det som gjør at det meldes om ekstraordinær prisendring 1. juli og 1.august 2021.


Fra 1.juli:
-er det meldt en prisøkning mellom 15-35% på trebaserte produkter som OSB, kryssfiner og limtre.
Fra 1.august:
-er det meldt ytterligere 35% prisøkning på byggtre (konstruksjonsvirke, impregnert og Royal), samt 15-30% på trebaserte produkter som interiørtre, OSB, kryssfiner, limtre. 

Lengre leveringstider gjør også at det er viktig å avklare hvilken pris som gjelder på leveringstidspunktet. 

På samme måte har høy etterspørsel, produksjonsvansker og små lagre gjort at råvareprisen på jern har mer en doblet seg på få måneder. En rekke andre byggevarer har også på kort tid fått store prisøkninger. Dessverre er det ingenting som foreløpig tyder på at denne trenden vil endre seg.

I tiden fremover må det påregnes høye og økende priser på trelast, stålprodukter og en rekke andre viktige byggevarer. I mange tilfeller er det også betydelig lengre leveringstider, og leveranseproblemer.

Det anbefales derfor å planlegge godt, bestille i god tid og holde tett dialog med aktuelle leverandører. Situasjonen påvirker naturlig nok pågående prosjekter, og ikke minst planlagte prosjekter.

Les mer her hva NESO advokatene anbefaler i nye/eksisterende kontraktsforhold.