Ekstraordinær prisøkning og vareknapphet på trelast

03.03.2021 00:08:52
Prisene på byggevarer reguleres normalt 2 ganger i året, 1. oktober og 1. april. I forkant av den ordinære reguleringen 1. april er det denne gangen varslet en betydelig prisøkning på trelast i størrelsesorden 20%.
 

Denne kommer på toppen av en betydelig prisene på trelast økte gjennom slutten av 2020. Prisøkningen begrunnes med svært høy internasjonal etterspørsel etter trelast, og flere ulike problemer med uttak av nytt trevirke hos mange viktige produsenter.

Mangelen på virke gir i tillegg etter hvert leveringsproblemer på trelast og trebaserte produkter. Akkurat nå er det OSB-plater som er den største utfordringen, men leveringssituasjonen vil bli problematisk fremover også for eksempel på enkelte større dimensjoner konstruksjonsvirke og terrassedekke.

Det tar dessverre lang tid å øke produksjonen av trevirke, noe som igjen betyr at den vanskelige situasjon må forventes å vare i lang tid fremover.

Anbefalingen fremover blir derfor å kalkulere inn prisveksten når det regnes tilbud, samt å planlegge og bestille varer i god tid. I tider med varemangel prioriterer varehusene gjerne de faste kundene, hold derfor gjerne en tett dialog med din leverandør av trelast.