Fra 1. juli må det være egne damegarderober på byggeplassen!

01.07.2021 14:40:10
I forbindelse med lønnsforhandlingene i fjor ble det i fellesoverenskomsten (FOB) fastsatt at det på brakkeriggen skal være « separate dame og herregarderobe og toalett med egen inngang». Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.
 

På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.

Reglene om dette finnes i FOB Bilag 20 del B fellesoverenskomsten-byggfag-2020-2022.pdf (bnl.no)

Kravet gjelder for tariffbundne bedriften, men NESO oppfordrer alle bedrifter til å legge til rette egne garderober for damer. Dette vil kunne bidra til at flere damer vil føle seg velkommen i bransjen.

For øvrig minnes det om at Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften krever som hovedregel separate garderober for begge kjønn (

Krav til garderober på arbeidsplassen (arbeidstilsynet.no)

Ta kontakt med NESO sin juridiske avdeling dersom det er spørsmål:

 

Karina Krane

   

Fredrik Karlsen

   

Gjert Eirik Olsen

   

Anette Glad

 

Avdelingsleder/advokat

   

Advokat

   

Advokatfullmektig

   

Advokatfullmektig

 

907 32 620

   

468 36 994

   

992 31 087

   

 981 01 404

 

 karina@neso.no

   

fredrik@neso.no

   

gjert@neso.no

   

anette@neso.no