Har du hentet ditt kundeutbytte fra Gjensidige?

04.06.2021 13:30:16
For tolvte året på rad kan NESO-medlemmene se frem til å få utbetalt penger. Når Gjensidige går med overskudd, deles det med kundene – i form av kundeutbytte. Hele 2 715 000 fordeles nå ut til våre medlemmer. Utbetalingen har startet.
 

Jo flere forsikringer, desto større kundeutbytte

Det er Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, som sørger for at forsikringsselskapets overskudd kommer medlemmene til gode. Hvert år Gjensidige går i pluss, videreformidler stiftelsen hele aksjeutbyttet sitt til Gjensidiges kunder i Norge – i form av kundeutbytte. Det har blitt utbetalt hele 23 milliarder kroner i kundeutbytte siden ordningen ble opprettet i 2007.

Hvor mye hver enkelt kunde får, avhenger av to ting: hvor godt Gjensidige gjør det som selskap og hvor mye kunden betalte for skadeforsikringene sine året før.

I år tilsvarer kundeutbyttet 13 prosent av det kundene betalte for skadeforsikringene sine i 2020.


Kundeutbytte er en unik fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige, forteller avtaleansvarlig i NESO Karl-Fredrik Danielsen.

Gjensidigeavtalen satt sammen med våre personalforsikringer gir medlemmene en eksklusiv avtale på pris- og forsikringsvilkår.

NESO har over år forbedret avtalen med Gjensidige slik at forsikringene vi tilbyr er tilpasset medlemsmassen og spesielt entreprenørbransjen. Sammen med vår Trygghetsgaranti og gunstig pris har vi svært god oppslutning blant medlemmene på våre utvalgte forsikringer. Vil du også ta del i kundeutbytte er det bare å ta kontakt med meg, oppfordrer Karl-Fredrik.     

Godt å dele etter et utfordrende år
Norske bedrifter utgjør en viktig kundegruppe for Gjensidige, og de står for en stor del av forsikringsselskapets virksomhet sier konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund. Det føles ekstra riktig å dele overskuddet etter et år som har vært tungt for mange. 

– Pandemien har rammet norsk næringsliv hardt, og det er imponerende å se hvordan bedrifter har omstilt seg for å fungere under nye rammer, sier Bjerklund og fortsetter:  

– Mange kjemper for videre eksistens. Derfor er det ekstra hyggelig at så mye av overskuddet går til bedriftskundene våre.

Forsikringsbransjen har så langt ikke blitt vesentlig påvirket av pandemien.


­– Det er godt å dele overskuddet med bransjer som har hatt mye større utfordringer enn oss. Kundeutbyttet er også en unik fordel med Gjensidige, og noe vi vet kundene generelt setter stor pris på, avslutter Bjerklund. 

Hvis du er Gjensidigekunde, kan du sjekke hvor mye du får i kundeutbytte på Gjensidige.no

Kundeutbytte

  • Kundeutbytte er en unik fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige.
  • Gjensidigestiftelsen, som er den største eieren i Gjensidige, videreformidler aksjeutbyttet sitt til kundene, som kundeutbytte.
  • Jo flere skadeforsikringer du har i Gjensidige, desto mer får du utbetalt.
  • Du trenger ikke eie en eneste aksje for å få en del av Gjensidiges overskudd. Det holder at du er kunde i selskapet.
  • Størrelsen på kundeutbyttet ditt vil ikke påvirkes av om du har opplevd skader og mottatt erstatninger.
  • Prisene på forsikringene fastsettes helt uavhengig av kundeutbyttet.              
  • Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene på denne måten.