NESO styrker sitt juridiske team

10.02.2021 15:14:12
Med Anette Glad (36) og Gjert Eirik Olsen (32) på laget, styrker NESO det juridiske tjenestetilbudet for bygg- og anleggsbransjen i nord.
 

De nytilsatte juristene har begge bakgrunn fra Vågan i Lofoten og er utdannet fra juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Anette og Gjert vil erstatte to avtroppende advokater i organisasjonen og utfylle det juridiske teamet ved NESOs administrasjon i Svolvær, som fra før består av Karina Krane og Fredrik Karlsen.

Etterspurt tjeneste 

– Dette gjør vi for å styrke den juridiske kompetansen, som er en svært etterspurt tjeneste hos våre medlemmer. Med Anette og Gjert på laget står vi meget godt rustet til å løse et bredt spekter av juridiske problemstillinger som opptar bygg- og anleggsbransjen i nord, sier juridisk avdelingsleder i NESO, Karina Krane.

Gjert Eirik Olsen er opprinnelig fra Vestpollen i Lofoten. Han fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Tromsø våren 2014 og har fram til nå jobbet med bygnings-juss og samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Han har avtjent verneplikt ved Forsvarets høgskole og undervist i krigens folkerett høst 2018/vår 2019.

– Avtale- og entrepriserett har alltid vært en stor interesse for meg. Jeg ser fram til å bruke kompetansen og yte god juridisk bistand til fordel for NESOs medlemmer, sier Olsen.

Unik jobbmulighet

Anette Glad er allerede godt kjent med NESOs virksomhet, etter flere perioder med kunnskapsinnhenting ved organisasjonen i Svolvær. Dette i forbindelse med hennes masteroppgave i entrepriserett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, som hun fullførte høsten 2020.

Fra tidligere har hun en master i internasjonal rett fra The Graduate Institute of International and Development studies ved universitetet i Geneve.

– Jeg har alltid interessert meg for kontraktsrett og internasjonal rett. Det er felt som det er spennende å spesialisere seg innenfor, og jeg tenker at det er ganske unikt å finne en jobb som åpner for å spesialisere seg med en gang, sier hun.

Både Anette og Gjert flytter hjem til Vågan med familie og barn og ser fram til å etablere seg med nye arbeidsoppgaver i NESO..

– Jeg anser meg som veldig heldig ved å få denne muligheten. Nå gleder jeg meg til å bli kjent med medlemsbedriftene og ser fram til å reise på oppdrag fra Trondheim i sør til Finnmark i nord, sier Anette Glad.

Juridisk spisskompetanse

NESO tilbyr juridisk spisskompetanse innenfor de mest aktuelle fagområdene for bygg- og anleggsbransjen:

  • Bygg- og entrepriserett
  • Arbeidsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Plan- og bygningsrett
  • Kontrakts- og avtalerett

 

Innenfor dette tilbyr NESOs advokater tjenester som omfatter alt fra rådgivning og forhandlinger til gjennomgang og utforming av kontrakter samt prosessoppdrag og bistand med søkander om sentral godkjenning. Det juridiske teamet holder også interne og eksterne kurs om aktuelle juridiske problemstillinger.

Korona-juss på dagsorden

– Det siste året har vi bistått mange medlemsbedrifter som har møtt på arbeidsrettslige utfordringer knyttet til korona-pandemien. Regler og forskrifter endrer seg raskt og vi må hele tiden snu oss rundt for å være oppdatert, forteller Karina Krane.

Som en direkte konsekvens av den pågående pandemien, har NESO har lagt inn en pott gratistimer til sine medlemsbedrifter, nettopp for å håndtere korona-relaterte spørsmål.

– Dette er noe som alle etterspør, og i en vanskelig tid for entreprenørene vil NESO bidra med hjelp uten økonomisk ulempe for medlemmene våre, legger hun til.

Spesialisering gir fordel

Nytilsatt jurist Anette Glad understreker at det er en styrke for NESO at organisasjonen gir sine advokater anledning til å spesialisere seg.

– Samtidig har vi folk med lang erfaring i teamet, så medlemmene kan være trygge at vi har god kompetanse til å jobbe for deres interesser. For oss som jurister er det et stort pluss å få jobbe sammen med advokater som er spesialisert i andre fagfelt, sier hun.

 
NESOs juridiske avdeling: Karina Krane, Gjert Eirik Olsen, Anette Glad og Fredrik Karlsen