Nye tariffsatser for byggebransjen – gjelder fra 1. april og 6. mai 2021

11.05.2021 10:09:46
I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.
 

1        Innledning

For bedrifter som er tariffbundet gjelder alle endringer fullt ut.

Det er også mange bedrifter som velger å følge satsene uten at man er tariffbundet.

For bedrifter som ikke er tariffbundet vil minstesatsene i FOB likevel gjelde på grunn av at disse satsene er gjort til lovbestemte krav gjennom allmenngjøringsloven og gjennom forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Forskriften er pr. dato ikke oppdatert med de nye satsene.

2        Hva er de nye satsene?

Generelt lønnstillegg

Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 per time. Gjelder fra 1. april 2021.

§ 2.1 Garanterte minstefortjenester

  • Fagarbeidere

For fagarbeidere gjelder ny sats på kr 220,- per time.

  • Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev

For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 198,30 per time.

For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 206,50 per time.

  • Unge arbeidstakere

For arbeidstakere under 18 år, kr 132,90 per time.

§ 2-7 Overtidsgodtgjørelse

Ny sats, kr 282,25. Denne gjelder fra 6. mai 2021.

3        Alle endringer og satser – protokollen

Hele protokollen med alle satser og nye bestemmelser finner du her

5        Ikrafttredelse

Det generelle tillegget og minstelønnssatsene gis med virkning fra og med 01.04.21. De øvrige fra 6. mai.

Når det gjelder allmenngjøring i forskrift (for bedrifter som ikke er tariffbundet eller ikke følger FOB) er dette ikke trådt i kraft.

Dersom dere har spørsmål knyttet til endringene i overenskomsten, ta gjerne kontakt med oss på juridisk avdeling hos NESO  på  juridisk@neso.no


Advokat Karina Krane
907 32 620
karina@neso.no