Nye tariffsatser for byggebransjen– gjelder fra 1. april og 6. mai 2021

 

1        Innledning

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.

For bedrifter som er tariffbundet gjelder alle endringer fullt ut.

Det er også mange bedrifter som velger å følge satsene uten at man er tariffbundet.

For bedrifter som ikke er tariffbundet vil minstesatsene i FOB likevel gjelde på grunn av at disse satsene er gjort til lovbestemte krav gjennom allmenngjøringsloven og gjennom forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Forskriften er pr. dato ikke oppdatert med de nye satsene.

2        Hva er de nye satsene?

Generelt lønnstillegg

Det gis et generelt tillegg på kr 2,25 per time. Gjelder fra 1. april 2021.

§ 2.1 Garanterte minstefortjenester

  • Fagarbeidere

For fagarbeidere gjelder ny sats på kr 220,- per time.

  • Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev

For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 198,30 per time.

For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 206,50 per time.

  • Unge arbeidstakere

For arbeidstakere under 18 år, kr 132,90 per time.

§ 2-7 Overtidsgodtgjørelse

Ny sats, kr 278,25. Denne gjelder fra 6. mai 2021.

3        Alle endringer og satser – protokollen

Hele protokollen med alle satser og nye bestemmelser finner du her

5        Ikrafttredelse

Det generelle tillegget og minstelønnssatsene gis med virkning fra og med 01.04.21. De øvrige fra 6. mai.

Når det gjelder allmenngjøring i forskrift (for bedrifter som ikke er tariffbundet eller ikke følger FOB) er dette ikke trådt i kraft.

Dersom dere har spørsmål knyttet til endringene i overenskomsten, ta gjerne kontakt med oss på juridisk avdeling hos NESO  – juridisk@neso.no

karina@neso.no