Samlingsbasert BIM-skole for byggebransjen.

14.09.2021 17:16:53
Forrige uke startet vi landsdelens første samlingsbaserte BIM-skole. Tilbudet skal øke lønnsomheten til byggebransjen i nord gjennom skreddersydd kompetanse innen BIM og digitalisering.
 

– Vår målsetning er å fremme BIM og digitalisering i Nord-Norge. Vi vil heve statusen til den nye teknologien og bygger nå en dedikert plattform for utdanning og kompetanseheving. NESO jobber for å øke lønnsomheten til medlemsbedriftene, og da er BIM og digitalisering helt sentrale verktøy, sier prosjektleder for BIM og Digitalisering i NESO, Mats Johansson.

Utviklet av bransjen selv

Han har ledet utviklingsarbeidet av BIM-skolen, som har oppstart i Tromsø med 20 elever denne høsten. En rekke av NESOs medlemsbedrifter fra Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark har deltatt i utviklingsgruppen og på den måten spisset fagplanen mot bransjens behov.

– Vi har også fått god støtte fra Innovasjon Norge til dette viktige utviklingsarbeidet, sier kompetanseleder i NESO, Jack Johnsen.

Økt behov for spisset kompetanse

NESO satser tungt på BIM og digitalisering. Bare i sommer er staben styrket med tre medarbeidere med praktisk og pedagogisk BIM-erfaring. Etableringen av BIM-skolen skal både hjelpe bedriftene med å innfri økende kunde- og myndighetskrav i tillegg til å øke bunnlinja i prosjektene.

– Entreprenørene trenger spisset og konkret kompetanse for å levere i henhold til krav og forventninger som kommer. Det holder ikke med et enkelt kurs i en programvare for å jobbe med BIM. Det krever tverrfaglig samhandling i byggeprosjektene og mye kunnskap. Derfor har vi, i samråd med medlemsbedriftene, valgt å etablere en samlingsbasert skolemodell, der bedriftene kan tilegne seg denne kunnskapen, sier Johnsen.

Fagplan forankret hos bedriftene

BIM-skolen blir det 8. skoletilbudet til NESO er bygd på det samme samlingsbaserte prinsippet som NESOs andre skoletilbud, med fadderoppfølging av både bedrift og deltaker. Studieløpet består av 5 samlinger à 4 dager med oppfølging i mellomperiodene. Skolen gjennomføres dermed i løpet av et halvår mens deltakerne kan «stå i jobben» underveis.

– Det som skiller oss fra tradisjonelle studieløp er at bedriftene rekrutterer elever til skolen fra egne ansatte. Deretter vil bedriften ut fra egne behov og sammen med elevene – etablere en individuell utviklingsplan for hver deltaker. En viktig del av prosessen ved skoleprogrammet er at både elev og bedrift følges opp med sikte på måloppnåelse i løpet av skoleperioden. Når skoleprogrammet er basert på en individuell opplæringsplan bygger vi skreddersydd kompetanse rettet mot bedriftens behov, sier Johnsen.

Vil styrke tverrfaglig samhandling

Prosjektleder Mats Johansson understreker at NESO har innhentet kompetanse og lærerkrefter fra øverste hylle i Norge for å utvikle og drifte BIM-skolen.

– Innholdsmessig vil fagplanen fokusere på de utfordringene som best reflekterer bransjen i nord. De siste årene har dette handlet om tverrfaglig samhandling. BIM er et fantastisk verktøy for å styrke kommunikasjon og samhandling mellom fagene, sier han.

– I tillegg skal vi inspirere til å hente ut andre goder fra modellen, som kalkulasjon, visualisering, salg, analyse, mengdeuttak. Skolen skal ikke skape spesialister innen ett fagfelt innenfor BIM, men vi håper å bygge en solid digital grunnmur og vekke nysgjerrighet på alle mulighetene som ligger i BIM.

Stort løft for bransjen i landsdelen

Daglig leder i Kivijervi Entreprenør, Eirik Kivijervi, er en av bedriftslederne som har sittet i utviklingsgruppa for NESOs BIM-skole. Han tror den nye BIM-skolen vil bygge digital kompetanse som vil gi konkurransefortrinn på sikt.

– Motivasjonen for å utvikle skolen, er at byggebransjen går med raske steg mot den digitale fremtiden. For oss som selskap er det viktig at denne kompetansen blir bygd ut i alle ledd av bedriften. Ikke bare hos oss på kontoret, men også ute i produksjonen. Vi har strategier for hvordan vi skal jobbe, der digitale verktøy står sentralt. Å bygge den kompetansen hos våre medarbeidere er derfor helt essensielt, sier han. Og legger til:

– Det finnes noen utdanningstilbud i dag, men NESO-skolen vil være et veldig godt supplement og en enklere vei inn for mange. Fordelen med utdanningstilbudene i NESO er at de er veldig praktisk innrettet mot det folk jobber med til vanlig. Man tar utgangspunkt i reelle problemstillinger i hverdagen og bruker det i et faglig utdanningstilbud.

Følgende bedrifter deltar i pilotklassen til BIM-skolen:

Entreprenør Harald Nilsen AS – Alta
GL-Bygg AS – Overhalla
Gunvald Johansen Bygg AS – Bodø
Harstadbygg Entreprenør AS – Harstad
Kivijervi Entreprenør AS – Alta
NOR-TEAM Entreprenørforretning AS – Finnsnes
PEAB Bjørn Bygg AS - Tromsø
Sortland Entreprenør – Sortland
Storegga Entreprenør - Bardufoss