Store endringer i administrasjonen

05.01.2022 08:40:03
Fra 1. januar ble noen viktige endringer gjeldende i administrasjonen. Disse endringene innebærer både nye personer i ledelsen, samt opprettelse av en ny avdeling.
 

Som de fleste nok har fått med seg, valgte vår innkjøpssjef Lars Erik Flygel å søke nye utfordringer etter 17 år i NESO. 


Torill Bentsen, tidligere salgs- og innkjøpsrådgiver blir ny innkjøpssjef. Torill har mer enn 10 års fartstid i NESO og er med det godt rustet til å føre innkjøpsavdelingen videre.

Vi oppretter en ny driftsavdeling som blant annet vil ha ansvar for kommunikasjon, herunder bl.a. Anbudet og nettsider. Leder for denne avdelingen blir Tove Stendal, som allerede er kontorleder i NESO.

I tillegg til Flygel har også advokat Fredrik Karlsen valgt å søke nye utfordringer. Hans erstatter vil være på plass 1.april og blir nærmere presentert da. 

Den 17.januar får vi Marianne Steffensen Kielland på plass som kommunikasjonssjef. Kielland har bakgrunn fra mediebransjen og har jobbet i ulike aviser, både lokale og riksdekkende.

Fra 1. februar blir det også en ny kontormedarbeider i administrasjonen. Lill-Cathrin Walsøe har tidligere jobbet for vår medlemsbedrift Entre Entreprenør og kjenner godt til både bransjen og NESO.

1.mars skjer den største endringen av alle. Da overlater Ruben Jensen sjefsstolen til Karina Krane som tar over som administrerende direktør. Jensen går over i en stilling som spesialrådgiver.

Med disse endringene er vi trygge på at vi fremdeles skal levere topp service til våre medlemmer i tiden fremover.