- Har fått større forståelse, og sparer masse tid

15.06.2022 10:22:33
Prosjektingeniør Johannes Eriksson fra Entreprenør Harald Nilsen hadde stort utbytte av NESOs BIM-skole.
 

- Jeg vil anbefale BIM-skolen til alle anleggsledere, prosjektleder, prosjekteringsgruppeledere og BIM-koordinatorer. Dette er kjempeviktig for videreutvikling av byggebransjen, og nå må vi få BIM-forståelsen ut til de som skal jobbe med dette, sier Eriksson.

Det har gått fem måneder siden pilotklassen ble uteksaminert, og Eriksson har fått tid til både å reflektere over skolen han har deltatt på, og sette ny kunnskap ut i praksis.

- Mange har i dag svært lite kunnskap om hva BIM er. Mange forstår ikke hva man ser i en modell eller hva man kan hente ut av informasjon. Både i formannsrollen og bas-rollen er dette viktig, mener Eriksson.

Godt rustet

For øyeblikket jobber han med et stort prosjekt; Ny brannskole i Tjeldsund på oppdrag fra Statsbygg. Eriksson legger ikke skjul på at erfaringene han fikk gjennom BIM-skolen til NESO har vært svært nyttige i rollen som BIM-koordinator og Anleggsleder for det store prosjektet.

- Det er et prosjekt med store krav til BIM, BIM-skolen har bidratt til at jeg er bedre rustet til å håndtere dette. Uten den hadde jeg hatt det tøft nå, sier Eriksson.

Han trekker frem tverrfaglig koordinering som et av områdene han har fått en større forståelse for.

- Jeg har også fått en større forståelse for hvorfor en BIM kravsettes, og hva byggherren vil ha ut av BIM i forhold til prosjektering, utførelse og forvaltning. Eksempelvis med TFM hvor jeg nå bruker betydelig mindre tid på å forstå og kontrollere kravene fra statsbygg før jeg overleverer 3D-modell, forklarer Eriksson.

- På mengdeuttak kan enkelte prosesser som vi tidligere har bruk to dager på, gjøres på to minutter. Det sparer oss for tid, samtidig som det gir bedre oversikt over det økonomiske i prosjektet. Dette kombinert med effektive kontroller over hvem som prosjekterer hva, og i hvilket område av bygget, hjelper oss med å spare tid i utførelsen og hever kvaliteten på sluttproduktet, mener Eriksson.  

Hjulet ruller

Eriksson deltok på BIM-skolen sammen med to kollegaer, og han er tydelig på at de har nådd bedriftens viktigste mål med deltakelsen: Å sette hjulet i gang for å få BIM ut på byggeplassene sine.

- Vi har nå fått ansvaret for prosessen med å velge ut programvaren vi trenger for at alle skal kunne ha tilgang til modellene på byggeplassen via telefoner og nettbrett. Det er et viktig utviklingsmål for oss, og det har vi fått kunnskap til å gjøre gjennom skolen. Nå vet vi hva vi trenger, sier Eriksson, som er opptatt av at flere på byggeplassene må ta del i utviklingen.

- At man kan bruke en BIM til effektiv kommunikasjon gjennom åpne formater for å minimere misforståelser og knappe inn svar- og beslutningstiden, var et område som ble synliggjort for oss på BIM-skolen. Det har vi tatt med oss videre som et viktig kriteria når vi skal velge hvilke programvarer vi skal satse på i tiden fremover, sier Eriksson.

De har også utarbeidet egne retningslinjer for bruk av BIM hos arbeidsgiver Entreprenør Harald Nilsen.

- Det er interne styringsdokument, og struktur på hva vi sender ut mot underentreprenørene. Det kommer til å ha stor nytteverdi for oss! Hva vi setter inn i BIM-manualer og BIM-gjennomføringsplaner, og hva som til enhver tid gir mening i forhold til hva vi kan/bør/skal kreve tilbake fra rådgivere og underentreprenører, fikk vi veldig gode innspill på fra skolen, sier Eriksson.

Krevende, men tidsbesparende

Johannes hadde litt erfaring med BIM før BIM-skolen.

- Forståelsen min for BIM var OK i utgangspunktet, men BIM er et veldig bredt, stort felt. Jeg var ferdig utdannet i 2017, jeg så BIM-skolen som en mulighet for videreutvikling. Vi hadde touchet innom noen av temaene på utdanningen, men med BIM-skolen har jeg nå fått kunnskap i dybden, sier Eriksson.

Han legger ikke skjul på at perioden hvor han gikk på BIM-skolen var krevende. Stor arbeidsmengde og mye ansvar i den daglige jobben, kombinert med et krevende og intenst skoleløp krevde mye av han. Men lærdommen han har tatt med seg fra skolen gir nå store tidsbesparelser i det daglige.

- Hvis jeg ikke hadde gått BIM-skolen hadde jeg måttet bruke mye mer tid på å sette meg inn i prosjekter, og hva byggherrene ønsker. Kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom skolen gjør dialogen med en byggherre mye enklere. Prosjekteringen går også mye raskere, forklarer Eriksson.

Underveis i skoleløpet synes han noen ganger det var litt utfordrende å ha full oversikt.

- Det var ikke alltid like enkelt å skjønne hvor vi skulle. Men det ga mer og mer mening jo lengre ut i løpet vi kom. På eksamen fikk vi mulighet til å knytte alle læringsmodulene vi hadde gjennomgått sammen til en sammenhengende prosess og helhetlig oppgave som knyttet sammen de løse trådene på en veldig fin måte, avslutter Eriksson.

Neste klasse for BIM-skolen planlegges med oppstart i august. 

Dersom du har spørsmål om NESOs BIM-skole eller ønsker å melde på deltakere, kontakt Mats Johansson mats@neso.no/ 90 61 57 72

 
Prosjektingeniør Johannes Eriksson fra Entreprenør Harald Nilsen var deltaker i pilotklassen for NESOs BIM-skole.