– Flere saker er meldt videre

15.09.2022 08:39:14
Nå er organisasjonen som bekjemper useriøsitet i bransjen etablert i Nordland, med Jan Laukvik som daglig leder.
 

1. januar startet Laukvik jobben med å etablere kontoret sitt i Bodø. De første månedene har handlet om å få kontoret opp å gå og få det praktiske på plass, som Facebook-side og hjemmeside. Men Jan har allerede rukket å komme seg ut på en rekke byggeplasser i Bodø, Lofoten og på Helgeland.

Jobben hans vil i hovedsak være å følge opp og undersøke tips om useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Å besøke byggeplasser og være synlig ute i feltet, er også viktig.

– Forhåpentligvis virker det som en liten «heads up», at det er noen som er ute og følger med, sier Laukvik.

– Når jeg får tips, sjekker jeg disse ut og henter inn informasjon og dokumentasjon. Dersom jeg har klare indikasjoner på lovbrudd, meldes tipsene videre til offentlige tilsynsmyndigheter. Eksempelvis til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, akrim, NAV eller politiet, forklarer Laukvik.

Anonymt

Allerede har han fått inn en god del tips, de fleste anonyme.

– Jeg melder ikke tips inn til etater uten videre, jeg søker informasjon og dokumentasjon. Noe blir sjekket ut og lagt bort, men flere saker er allerede meldt videre både til skatteetaten og arbeidstilsynet, sier Laukvik.

På hjemmesiden har Fair Play Nordland fått satt opp en løsning hvor alle kan sende inn tips anonymt.

– Tipsløsningen er enkelt oppbygget, og man blir ikke sporet på noe vis. Alle som ringer meg kan også være trygge på at de kan være anonyme dersom de ønsker det, understreker Laukvik, som tror mange vegrer seg for å melde fra om dårlige arbeidsforhold.

–Mange er redde for at å bli konfrontert med noe i ettertid, gjerne av egen ledelse, så det sitter langt inne for mange å tipse. Mange utenlandske arbeidere er redde for sin sikkerhet, og sin familie i hjemlandet. Det er veldig synd. Vi ønsker alle tips velkommen, også de som er «tynne». Vi undersøker og vurderer, og er det ikke hold i tipset blir det lagt bort, forteller han.

Står bra til

Laukvik understreker at hans inntrykk er at det står bra til på veldig mange av byggeplassene rundt om i Nordland.

– 90-95 prosent anslår jeg at har bra og ordnede forhold. Men det dukker stadig opp saker, og da særlig i forhold til utenlandske arbeidstakere og entreprenører. Men inntrykket mitt er at forholdene er bedre nå enn før pandemien, i alle fall foreløpig, sier Laukvik.

Han peker på sosial dumping som en av hovedutfordringene, som nesten er umulig å dokumentere.

– I slike tilfeller har gjerne arbeiderne fått instruksjoner om hva de skal si når de får besøk, og det kan også opereres med flere kontrakter. En annen ting man har vært borti er at arbeiderne leier husrom hos arbeidsgiver, som er sterkt overpriset i forhold til normale leiepriser – og at lønnen reduseres på denne måten. Mye er vanskelig å dokumentere, forklarer Laukvik.

Han peker på at aktører som er useriøse på ett område, også ofte er det på andre.

– Er de dårlige på HMS, kan de gjerne også ha dårligere lønns- og boforhold. Det henger gjerne sammen, sier han.

Samfunnsansvar

Fair Play Nordland vil også sette søkelys på offentlige anskaffelser. Organisasjonen er opptatt av at det offentlige skal gå foran som et godt eksempel, og ta samfunnsansvar gjennom sine innkjøp.  

– Vi ser eksempler på uvitenhet i denne sammenheng, for eksempel at det ikke er god nok kontroll på leddene som benyttes under en hoved-entreprenør. Ser vi at det er useriøse underentreprenører i aksjon, gjør vi gjerne byggherre oppmerksom på det. De kan ha handlet i god tro, men mangler kontrollinstansen/ innsyn på leddene under, mener Laukvik.  

Mange forbinder «Fair Play» med fotball. Laukvik mener begrepet er dekkende for hva de ønsker å oppnå i bygg- og anleggsbransjen.

– Det handler om rent spill, og konkurranse på like vilkår. Det skal ikke være en fordel å bruke ufaglærte. Bedrifter som tar samfunnsansvar og er opplæringsbedrifter for lærlinger, opplever sterk konkurranse fra useriøse aktører. Det er noe vi har søkelys på, sier Laukvik.

– Vi tror mange kvier seg for å gå inn i bransjen grunnet rykter om dårlige forhold og mye utenlandsk underbetalt arbeidskraft, det må vi få bukt med. Like barn leker best, og da mener jeg lønnsmessig, ikke hvor de geografisk kommer fra, legger han til.

Troms og Finnmark

Fair Play har sju regionskontorer rundt om i Norge, men er foreløpig ikke i Troms og Finnmark.

– Det blir for stort å ha hele Nord-Norge som ett område, bare Nordland alene er stort og langstrakt. Vi blir nok å se litt an på effekten her i Nordland, før det eventuelt skjer noe i Troms og Finnmark. Jeg håper det kommer etter hvert. Men vi tar imot tips fra Troms og Finnmark også, så følger vi opp i den grad det lar seg gjøre, sier Laukvik.

Mottakelsen i Nordland har så langt vært veldig god.

– Nesten overveldende, vil jeg si. Det har bare vært positivt. Vi er litt nærmere håndverkeren, og det oppleves nok litt mer uformelt om vi kommer til byggeplassen enn andre etater, mener Laukvik, som avslutningsvis oppfordrer NESOs medlemmer til å ta kontakt dersom de ser noe ureglementert.

– Vi ønsker utelukkende å hjelpe enkeltpersonen som står fram. Stort sett handler det om viktige ressurser for oss som blir mishandlet. Langt fra alle, men enkelte tilfeller kan gjerne stå «fanget» i bedriften, da de gjerne ikke har råd til å forlate ansettelsesforholdet, forklarer han.  

Jeg ønsker meg tips fra NESOs medlemmer. Hold øynene åpne på byggeplassene. Meld gjerne fra til meg om dere ser noen som jobber under kritikkverdige forhold, så jeg kan komme i dialog, oppfordrer Laukvik. 

Fakta:

  • Fair Play Bygg har som mål å avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet og dokumentere lovbrudd i bransjen.
  • Fair Play Bygg og Anlegg Nordland ble formelt stiftet 08. oktober 2021.
  • Daglig leder, Jan Laukvik ble ansatt i desember 2021.
  • Fair Play Bygg og Anlegg Nordland er et toparts samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner.

Styret i Fair Play Nordland:

Arnulf Bendixen, styreleder (Bodø Malermesterlaug)

Emil Haugen, nestleder (EL og IT Forbundet)

Ranja Stensland Leirvik, styremedlem (Norsk Arbeidsmandsforbund)

Tommy Rannov Nystad, styremedlem (Fellesforbundet)

Karina Krane, styremedlem (NESO)

Trond-Morten Røst, styremedlem (Nelfo Nordland)

Anne Marit Stork, varamedlem (Byggmesterforbundet Nord-Norge)

Rita Lekang, varamedlem (LO Nordland)

 
Jan Laukvik er daglig leder I nyetablerte Fair Play Bygg- og Anlegg Nordland. Organisasjonen har som mål å avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet og dokumentere lovbrudd i bransjen.