– Håper vi nådde frem med budskapet

05.09.2022 10:43:44
NESO møtte før helga Willfred Nordlund (Sp), for å formidle bekymringer knyttet til lovforslaget om innleie.
 

Nordlund er leder for næringskomiteen på Stortinget, og med på møtet var også Vågan-ordfører Frank Johnsen fra Senterpartiet.

– Vi opplevde at de lyttet til oss, og håper de nå ser noen konsekvenser som de ikke har tenkt på tidligere. Forhåpentligvis nådde vi frem med budskapet vårt. Vi formidlet også noen konkrete forslag til løsninger som Nordlund noterte seg, sier NESOs administrerende direktør Karina Krane.

– Vi håper Nordlund tar med seg budskapet vårt tilbake til sine, men jeg skjønner at han vil ha et vanskelig politisk landskap å navigere i. Mulighetsrommet vårt ligger nok i overgangsregler, unntaksbestemmelser, og kanskje noen geografiske avgrensinger som ikke gjør at hele bransjen rammes, legger hun til.

Viktig supplement

Krane understreker at NESO er opptatt av at alle entreprenørene skal ha flest mulig faste ansatte.

– Rekruttering er et av våre viktigste satsingsområder, påpeker hun, og trekker frem NESO Lærlingeskole som et konkret eksempel.

– Innleie er et lite, men viktig supplement for bransjen i Nord-Norge og Trøndelag, legger hun til.  

Konsensjef Espen Hem Jakobsen i Jobzone deltok i møtet sammen med direktør Bygg og Anlegg Tormod Formoe og leder for Jobzone Hålogaland Odd Ivar Hjellbakk.

– Jeg er veldig glad for at Willfred stilte opp her i dag, og tar seg tid til å høre på hva konsekvensene av lovforslaget faktisk vil være. Jeg synes han var både lydhør og lyttende. Det viktigste for oss var å få formidlet budskapet om konsekvensene, og jeg er glad for at vi får mulighet til å belyse dette. Jeg har fortsatt tro på at vi kanskje kan få justert noe, sier Hem Jakobsen.

Utilsiktede konsekvenser

Etter møtet la ikke lederen for næringskomiteen Willfred Nordlund skjul på at han ser at lovforslaget får noen utilsiktede konsekvenser i bygg- og anleggsbransjen i nord. 

– Lovforslaget som er fremmet fra regjerningen sin side, er et forsøk på å gjøre noe med utfordringer som har vært et problem kanskje særlig på det sentrale Østlandet og deler av Vestlandet. Så er det som med andre lovforslag at man kan få noen utilsiktede konsekvenser for de delene av landet hvor man ikke nødvendigvis har de samme utfordringene, men hvor loven også får virkning. Her har vi altså et slikt tilfelle, sier Nordlund.

– Jeg tror at de nordnorske entreprenørene har en fordel i at svært mange av dem har opptrådt seriøst i lang tid. Det er stor aktivitet i Nord-Norge, men samtidig er det stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen, men også på en del andre områder. Det er et felles ønske om å ha ordnede forhold, spørsmålet er hvordan man skal klare å regulere og sikre dette, samtidig som man klarer å opprettholde konkurransekraften særlig for de små og mellomstore bedriftene. Utfordringen fremover blir å se på forskriftene, hvilke reguleringer man kan gjøre, og hvordan man skal tilpasse dette i praktisk virkelighet der ute. Alternativt må man se på hvilke andre løsninger som dukker opp underveis som kan sikre det samme resultatet, men som samtidig gjør at man beholder den nødvendige fleksibiliteten og rekrutteringspotensialet for Nord-Norge, sier Nordlund.

– Har du fått med deg noen gode innspill til løsninger her i dag?

– Det kom noen gode forslag som jeg skal ta med meg videre og se på om det er muligheter å gjøre noe direkte. Alternativt er å se om det noen av disse innspillene man kan prøve å ramme inn når Stortinget skal behandle dette. Som leder av næringskomiteen har man kanskje et litt annet perspektiv på utfordringene som mange av de nordnorske bedriftene vil oppleve slik som loven i dag er utformet – eller i hvert fall slik det er oppfattet at den blir utformet.

– Hva er veien videre nå for behandling av lovforslaget?

– Først skal det velges en saksordfører i arbeids- og sosialkomiteen. Så skal denne komiteen ha sine egne høringer og diskutere både for lukkede dører og i det offentlige rom, inntil man har en innstilling klar. Så blir det en debattdato i Stortinget og satt et vedtakstidspunkt. Etter dette skal også de endelige forskriftene stadfestes - så ting vil ta litt tid. Om de klarer 2023 slik som forespeilet er jeg foreløpig veldig spent på. Det er jo også mange andre spennende problemstillinger som opptar Stortinget for tiden, sier Nordlund.   

NESO kommer til å fortsette jobben med å synliggjøre konsekvensene av lovforslaget.

– Vi kommer til å jobbe videre for å nå frem med vårt syn, inntil et nytt lovforslag eventuelt blir «hugget i stein», sier Krane.

 

Våganavisa var til stede under møtet. Her kan du lese deres sak (krever innlogging).

NRK Nordland gjorde også et større intervjuer til Nordlandsendinga, som du kan høre her. Innslaget kommer ca. 1.07 ut i sendinga. 

 

Lovforslag datert 17.juni 2022:

1)      Generelt forbud mot innleie fra bemanningsfirmaer for alle når arbeidet er av «midlertidig karakter» - noen særskilte unntak for enkelte bransjen og bedrifter

2)      Forbud mot innleie i Osloregionen for bygningsarbeider

3)      Krav til godkjenningsordning for bemanningsfirmaer

Forventet ikrafttredelse fra 2023.

 

NESO har tidligere skrevet flere saker om utfordringene knyttet til lovforslaget: 

 
Bak fra venstre: Karl-Fredrik Danielsen (NESO), Odd Ivar Hjellbakk (Jobzone), Tormod Formoe (Jobzone) Espen Hem Jakobsen (Jobzone). Foran fra venstre: Frank Johnsen (ordfører i Vågan), Torill Bentsen (NESO), Karina Krane (NESO) og Willfred Norlund (leder næringskomiteen).