– Svært viktig prioritering

06.10.2022 12:59:21
NESO er svært fornøyd med at Regjeringen vil prioritere oppstart av Hålogalandsveien i 2023.
 

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å bevilge tre milliarder kroner til OPS-prosjekter, og legger med det til rette for at anleggsarbeidet med Hålogalandsveien kan starte opp i løpet av 2023.

De to store OPS-prosjektene er E10/rv. 88 Hålogalandsveien og rev. 555 Sotrasambandet.

– Dette er et svært viktig prosjekt for hele regionen, for både nærings- og samfunnsutvikling, sier administrerende direktør i NESO Karina Krane.

Hålogalandsveien er det største veiprosjektet i Nord-Norge på flere tiår.

– For bygg- og anleggsnæringen er det krevende tider. At dette prioriteres er et riktig og viktig signal fra regjeringen, mener Krane.

Statens Vegvesen står som kjent igjen med en tilbyder (Skanska Hålogalandsveien). NESO har tidligere vært tydelig på at vi mener det likevel er riktig av Statens Vegvesen å gå videre med prosjektet.

Nylig sendte NESO også brev til offentlige byggherrer hvor det ble advart mot å sette bygg- og anleggsprosjekter i landsdelen på vent. Sterk prisvekst, etterslep etter korona, strømkrise og renteøkninger er blant faktorene som gjør det nødvendig å sette inn tiltak for å holde hjulene i gang.

– Ringvirkningene av et prosjekt som Hålogaland vil være store, og det er ekstremt viktig at hjulene nå holdes i gang i bygg- og anleggsnæringen, fastslår Krane.  

Dette skriver regjeringen om Hålogalandsveien i statsbudsjettet:

E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). I 2023 vil disse midlene blant annet bli brukt til forberedende arbeider på dette prosjektet, og det legges opp til anleggsstart i løpet av året. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av riksvei 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Prosjektet er forutsatt gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien gjennom årlige utbetalinger. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp i 2021, og det er lagt opp til at kontrakt blir inngått sommeren 2023. Dette vil legge til rette for at anleggsarbeidene kan starte opp i løpet av 2023.

 
NESO-direktør Karina Krane mener det er viktig og riktig at regjeringen prioriterer Hålogalandsveien.