Årsmøte 2022: - Viktig at dere handler

11.06.2022 12:30:15
Det urolige markedet og kampen om kompetansen var viktige temaer under NESOs årsmøte i Tromsø lørdag 11. juni.
 

Styreleder Jørn Vidar Johansen kunne ønske 26 av NESOs medlemmer velkommen til årsmøtet, og fikk æren av å introduserte NESO-direktør Karina Krane. Hun ledet sitt første årsmøte for NESO.

I innledningen fokuserte både styreleder og direktør på det urolige markedet bransjen nå står i.

Korona, økte innkjøpspriser, valuta, krig i Ukraina, det grønne skiftet, låste kontrakter uten LPS, økte renter, forsinkede leveranser og varer som ikke kommer frem i det hele tatt. I sum gir det ustabile rammevilkår for entreprenørene.

– Bygg og anleggsnæringen er Norges 4. største næring, og sysselsetter ca. 250.000. Går det dårlig med oss, går det dårlig med Norge, slo Johansen fast.

–Det er utrolig viktig at NESO fremover jobber med å påvirke byggherrene så vi klarer å holde hjulene i gang, slo han fast.

Krane bekrefter at en viktig jobb fremover blir å påvirke byggherrer og unngå at prosjekter utsettes.

–  Vi må komme ut av at entreprenøren skal stå for all risikoen. Vi må ha balanserte kontrakter, og det offentlige må gå foran. Risiko må fordeles mellom leverandør, underleverandøren og byggherre, sa Krane, som var tydelig på at det offentlige må gå foran ved å ta inn reguleringer i kontrakter og konkurransegrunnlag.  

Hun ga også en klar oppfordring til medlemmene om å ta forbehold overfor private byggherrer, ved å sørge for å få inn regulereringer i kontraktene om prisjusteringer og tillegg i pris.

– NESO sine advokater hjelper med formuleringer som kan tas inn i kontraktene, presiserte Krane.

–Nå vet dere om det urolige markedet. Da er det viktig at dere handler deretter så dere ikke blir sittende med svarteper til slutt, var Krane sin klare oppfordring.

Programmet

Både NESOs ansatte og medlemsbedriftene bidro til å sette viktige tema i fokus på årsmøtet.

NESOs nye advokat Henne Syrstad holdt innlegg om de nye reglene og innstramminger i adgang på innleie. Hun var også innom den nye åpenhetsloven, som trår i kraft 1. juli.

MBA Entreprenør ved leder Trond Harry Hansen og HR-leder ved Kivijervi Entreprenør Nina Furulund Eriksen delte deres erfaringer med rekruttering, og hvordan de jobber for å sikre langsiktig bemanning i deres bedrifter.

NESOs Remi Hanssen som har ansvar for NESO Lærlingeskole. Han oppfordret bedriftene til å ta et klart standpunkt og ha et langsiktig mål som lærebedrift når man satser på lærlinger, og kom med råd og anbefalinger for hvordan man jobber med lærlingene.

- Konkurransen er knivskarp fra andre bransjer, da må vi gjøre oss «lækker»! Vær tydelig på at hos oss er det muligheter! Vis interesse og vær interessert, og når dere får dem inn – sørg for at de får relevante og meningsfulle oppgaver, anbefaler Hanssen.

Han anbefaler at de som jobber med lærlingene i det daglige på bedriften, også er de som går aktivt ut og jobber med rekruttering av nye lærlinger.

- Ta gjerne også med lærlingene ut, de kan være en positiv faktor når man står på stand å ha med noen som er på samme alder og snakker «samme språk», sier Hanssen.

Kompetanseleder Jack Jonsen la frem en sjekkliste med tips utarbeidet med NESO, for de som ønsker å komme i gang med rekruttering av lærlinger. Denne vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer.

 Årsmøtet

Selve årsmøtet talte 21 deltakere med stemmerett. NESO hadde på forhånd sendt ut fyldig årsmelding og regnskap for sine selskaper.

Direktør Krane ble valgt til møteleder, og gikk igjennom en presentasjon av utviklingen av 2021, hvor noen av punktene som ble trukket frem var:

  • Fem nye medlemmer tatt inn, mens ett medlemskap ble avsluttet.
  • 222 kurs ble gjennomført, med totalt 1079 deltakere.
  • 99 av medlemsbedriftene benyttet NESO for juridisk bistand i 2021, hvor det totalt ble registrert 171 saker.

Etter gjennomgang og godkjenning av årsregnskap i de ulike selskapene, ble avviklingen av NESO Byggfagskole behandlet.

Ettersom NESO har besluttet å ikke etablere friskole, har ikke lenger selskapet NESO Byggfagskole AS noen funksjon.

Forslaget som ble vedtatt lød som følger: NESO Byggfagskole AS skal avvikles. Beslutningen om oppløsning oversendes til Foretaksregisteret for å begynne avviklingsprosessen.

Nytt styre

Det siste punktet for årsmøtet var valg. Bodil Kanstad fra Kanstad Trelast gikk ut av styret. Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling, og NESOs nye styre består nå av følgende:

Styreleder: Jørn Vidar Johansen (Gunvald Johansen)

Styremedlemmer: Eivind Olsen (Storegga Entreprenør), Stian Svendsen (Byggmester Geir Svendsen), Per Kristian Skaret (GL Bygg) og Eva Karoliussen (MBA Entreprenør).

 
HR-leder ved Kivijervi Entreprenør Nina Furulund Eriksen på NESOs årsmøte.