BIM-skolen er klar for påmelding!

10.02.2022 12:07:40
NESO er endelig klar med en unik samlingsbasert BIM utdanning til bransjen i Nord!
 

Skoletilbudet er utviklet i nært samarbeid med ti nordnorske entreprenørbedrifter, og setter fokus på å gi deltakerne en grundig bruker- og bestillerkompetanse innen BIM.

Dette er tilbudet du har ventet på!

- Mangel på samhandling mellom ulike fag er den største utfordringen på alle byggeplasser, noe som ofte fører med seg ekstrakostnader i form av reklamasjoner og unødvendig tidsbruk. BIM prosessen brukt korrekt gjør både planlegging, utførelse og brukerinvolvering enklere. Denne skolen sørger for at dere står bedre rustet til å tilfredsstille de krevende kundekravene til  for eksempel Statsbygg, Forsvarsbygg og Statens vegvesen - krav som vi forventer langt flere vil stille fremover, sier faglig ansvarlig for BIM-skolen, Mats Johansson.  
 
Skolen omfatter blant annet:

 • Grunnleggende modellering,
 • Informasjonsberikelse av 3D modell
 • Tverrfaglig koordinering og samhandling
 • Kalkulasjon og mengdeuttak

NESO retter en stor takk til bedriftene som satte av tid og ressurser både i utviklingsfasen og under gjennomføring av PILOT-klassen i høst.

- Vi er takknemlig for deres verdifulle erfaringer og innspill, sier Johansson. 

Bedriftene som deltok var: 

 • Entreprenør Harald Nilsen
 • Gunvald Johansen bygg AS
 • GL-bygg
 • Kivijervi entreprenør AS
 • Peab Bjørn Bygg AS
 • Sortland entreprenør
 • Storegga entreprenør

 

Mer informasjon og påmelding her!