Brev til byggherrer

05.10.2022 14:57:45
Nylig sendte NESO brev til offentlige byggherrer hvor det ble advart mot å sette bygg- og anleggsprosjekter i landsdelen på vent.
 

Brevet er sendt til Statsbygg, Avinor, Forsvarsbygg, Kystverket, Fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland, samt alle kommunene i Nord-Norge og Trøndelag.  

– Offentlige byggherrer har som oppdragsgiver og byggherre et viktig samfunnsansvar. Dersom byggeaktiviteten nå faller betraktelig, frykter vi permitteringer, oppsigelser, konkurser og kunnskapsflukt fra bransjen vår. Dette kan utvikle seg til en svært alvorlig situasjon, advarer vår administrerende direktør Karina Krane i brevet. 

I brevet stiller Krane tre konkrete spørsmål som hun ber om tilbakemelding på. 

1)    Har planlagte eller iverksatte prosjekter blitt stanset og/ eller satt på vent? I så fall hvorfor?

2)    Hvilke tiltak iverksetter dere som oppdragsgiver for å holde byggeprosjekter i gang?

3)    Er det tiltak som oppdragsgivere og byggenæringen kan gå sammen om for å hindre stans og utsettelser? I så fall hvilke?

Les brevet her