Dette er finalistene i Beste Bygg i Nord!

19.05.2022 13:09:12
Vinneren kåres i Tromsø 11. juni!
 

 Øksnes Entreprenør, Element Nor, Entreprenør Harald Nilsen og Peab Bjørn Bygg er finalistene i Beste Bygg i Nord 2022! 

Beste Bygg i Nord er en konkurranse som arrangeres hvert tredje år. Prisen deles ut under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø lørdag 11. juni.

De fire finalistene er valgt ut blant totalt 18 nominerte kandidater, det høyeste antallet nominerte noen gang!

Det er styret i NESO som utgjør konkurransens jury, og styreleder Jørn Vidar Johansen er klar på at de fikk en utfordrende oppgave.

- Konkurransen i år holder skyhøyt nivå, og juryen hadde en svært vanskelig oppgave med å velge ut finalistene. Vi klarte likevel å lande på disse fire svært sterke kandidatene som våre finalister, sier Johansen.

De fire finalistene skiller seg fra hverandre både i funksjon, byggestil og materialvalg.

- Det skjer utrolig mye spennende på byggefronten i nord, det er årets finalister synlig bevis på, slår Johansen fast.   

Kandidat 1: Øksnes Entreprenør

Prosjekt: Lofoten Bio Centre

Sted: Leknes

Byggherre: Nordly eiendom AS

Arkitekt: LPO Arkitekter

Kort om prosjektet:

Bygget er STIMs nye hovedkontor, bakteriofagfabrikk og forskningslaboratorium, samt har undervisningslokaler for Lofotens nye havbruksutdanning.

Designet er inspirert av fjellene i byggets omgivelser. Visjonen har vært et unikt og moderne bygg som står i ett med naturen, og som endrer seg i takt med sesongene og omgivelsene.

Lofoten Bio Centre på Leknes står helt nede i fjæra, med deler av konstruksjonen plassert på fundamenter i sjø, som gjør at det svever over fjæresteinene og havet. Prosjektet er av høy kompleksitet, både på bakgrunn av byggets særegne design, størrelse og funksjonalitet. Bygningens plassering medfører også at den må tåle påkjenninger fra både bølger og heftige værforhold. Bygget blir overlevert juni 2022.

Finalistens kommentar:

- Det er utrolig spennende å være blant finalistene. Vi føler oss heldige som har fått muligheten til å bygge et slikt spektakulært bygg. Uavhengig om vi vinner prisen eller ikke, takket være våre hardtarbeidende ansatte og samarbeidspartnere kan vi med stolthet si: Vi bygger det. Alltid!, sier prosjektleder Rune Olsen.

- Det er mange grunner til at vi nominerte bygget. Ikke bare har bygget et unikt design og utfordringer når det gjelder bærekonstruksjon, men mht. byggets funksjonalitet vil det i fremtiden kunne bidra positivt til hele verdens helse (reduksjon av antibiotikaresistens). I tillegg fortjener alle involverte aktører ros og skryt for et så stort pågangsmot som har vært gjennom hele prosjektet, og en slik pris som dette vil synliggjøre deres gode og harde arbeid, sier administrerende direktør i Øksnes Entreprenør Barry Olsen.

Juryens kommentar:

Byggets plassering er unik, det står bokstavelig talt i vann. og her lar vi oss imponere av nytenkning, arkitektur, materialvalg og utførelse.  Bygget er det første i Norge med denne typen fasadeplate  -hvor aluminiumen har en estetisk tiltalende speileffekt og bidrar til visjonen om et bygg som går i ett med naturen. Bygget er tilrettelagt for moderne utstyr og teknologiske løsninger. Vi vil også trekke frem utfordrende byggemetode, samt samarbeidet mellom aktørene i prosjektet som har vært en utfordring i en pandemiperiode.

Kandidat 2: Element Nor

Prosjekt: Betonghytta i Målselv Fjellandsby

Sted: Målselv

Byggherre: Isak Berntsen

Arkitekt: Hamran/Johansen Arkitekter AS

Kort om prosjektet:

Hytta ligger i en bratt fjellside med stein og furu trær. Helningen og furu ble derfor utgangspunkt for arkitektens utforming. Hyttas tak går sømløst direkte ut fra terrenget som en forlengelse eller abstraksjon. Hytta er bygd i prefabrikkert betong. Hytta er tilvirket på fabrikk og transportert elementvis frem til tomta.  Byggherres ønske om en totalt vedlikeholdsfri hytte, med utgangspunkt i de materialer som finnes naturlig på tomta er gjennomført. Det er svært mange uvanlige løsninger og moment i dette byggeriet som man sjelden ser. Innvendig har hytten for eksempel en svært spesiell trapp, hvor trinnene i betong krager direkte ut fra veggen fritthengende. Et grafiske trykk dekker hele veggen i trappa, som var byggherres ønske om å vise muligheter med grafisk betong.

Finalistens kommentar:

- Målsetningen med byggeriet var å vise til det ekstreme hva som er mulig å bygge med betongelementer. Hvis det er mulig å bygge slik vi har gjort i dette prosjektet – en fremtidsrettet, moderne og vakker hytte i betong i en bratt fjellside - da er alt mulig. Vi har lagt veldig mye i arkitekturen og fasadeløsningen, hvor vi har brukt sortpigmentert betong som er fralagt med spillemønster og med frilagt naturlig, lokal morenestein– det er veldig mye fargespill i steinen. Hytta fremstå som en forlengelse av naturen rundt, forklarer avtroppende direktør i Element Nor, Isak Berntsen, som også er byggherre for prosjektet.

- Det er alltid stas når et av våre prosjekter får publisitet. Både at vi får vist frem hva vi kan, og hva som er mulig å få til med bærekraftige lokale byggematerialer, sier Berntsen.  

Juryens kommentar:

Et helt unikt bygg i betong, som virkelig skiller seg ut. Entreprenører, arkitekt og byggherre har gått sammen om å vise hva som er mulig å få til i betong, med stor suksess! Linjene til hytta er tilpasset terrenget og asymetrien i vinkler - uten en eneste 90 grader. Innvendig er alle ikke bærende vegger, spilehimling og tregulv av ubehandlet kvistfri furu. Hytta har gått langt ut over TEK17-krav i forhold til energi og miljøkrav. Spesielt vil juryen fremheve at prosjektet har hatt lite avfall og det er flere eksempler på bevist gjenbruk av materialer.

Kandidat 3: Entreprenør Harald Nilsen

Prosjekt: Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge

Sted: Sorrisniva

Byggherre: Sorrisniva Eiendom AS

Arkitekt: ARC arkitekter

Kort om prosjektet:

Oppstart i april 2020, rett etter at landet ble stengt ned grunnet pandemi. Det komplekse byggverket ble realisert på 17 måneder, med ferdigattest i september 2021. Bygget er eksklusivt og har kvaliteter godt over vanlig hotellstandard. Fra senga i hvert eneste gjesterom er det mulig å oppleve nordlyset på vinterstid og se laksen vake i elva på sommerstid.

Nybygget har 25 doble gjesterom, restaurant, bar, møtefasiliteter og arealer for utstilling av objekter forbundet med Altaelvas fiskehistorie. Nybygget er koblet til eksisterende servicebygning, men har også ny hovedadkomst og foajé.

Finalistens kommentar:

- Vi er takknemlige for at dette prosjektet har vunnet frem som finalist, det er et meget spesielt prosjekt. Kvalitet, både i materialvalget og utførelse, har vært ledende fra første stund. Det har vært en spennende og givende prosess med byggherren, og vi er meget fornøyde med sluttresultatet, sier daglig leder i Entreprenør Harald Nilsen Halvdan Heggheim.

- Dette bygget har en helt spesiell trekonstruksjon. Det er et komplisert bygg, særlig med tanke på den håndverksmessige utførelsen, legger han til.   

Juryens kommentar:

Et komplekst og svært spennende bygg, både i form og i forhold til tekniske løsninger. Spennende arkitektur, hvor til eksempel takformen bidrar til kulturell og stedsmessig forankring. Samtidig lar man naturen utenfor spille hovedrollen, gjennom bevisste valg av flater og interiør.  Juryen vil også fremheve fokus på energi og miljøkrav, der det er benyttet vannbåren varme, varmepumpe og innovativt SD anlegg som optimaliserer. For entreprenøren var det også en utfordring både med kompleks bygg, tekniske løsninger og koblingen inn mot eksisterende bygg. Dette ble gjennomført med et meget godt samarbeid mellom alle fag.

Kandidat 4: Peab Bjørn Bygg

Sted: Alta

Prosjekt: Alta Omsorgssenter

Byggherre: Alta kommune

Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

Kort om prosjektet:

Alta omsorgssenter er et av Norges største massivtreprosjekt, 24 000 kvadratmeter fordelt på fem bygg. Det be kåret til årets helsebygg i 2021.

Alta omsorgssenter består av 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser fordelt på totalt fem bygg. Prosjektet omfattet også kontorlokaler, resepsjon, kafé/kantine, storkjøkken, helsestasjon og legekontor i tillegg til parkeingskjeller og tekniske arealer.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2020, og hadde offisiell åpning i 2021.

Finalistens kommentar:

- Vi er stolte av at vi fikk oppdraget fra Alta kommune, og opplever det som en anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring, sier Gro Skaar Knutsen, Administrerende direktør i PEAB Bjørn Bygg.

- Prosjektet passer veldig godt med vår visjon som handler om å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Her har vi fått muligheten til å bygge et viktig bygg for lokalsamfunnet i Alta. Det er også veldig positivt at byggherren valgte miljøvennlig massivtre, sier Skaar Knutsen.

- Vår erfaring fra Alta omsorgssenter tar vi også med oss til Tåsenhjemmet i Oslo, der Peab er totalentreprenør, legger hun til.

Juryens kommentar:

Et stort, høyteknologisk bygg, med gode miljøtiltak som gir lavt CO2-avtrykk. Dette er Nord-Norges største massivtreprosjekt, og har flott beliggenhet samtidig som det er fint plassert i terrenget. Utbygger har i samspill med byggherre og arkitekter lyktes med å skape et minisamfunn for mange pasientgrupper, hvor bruken av massivtre fremheves som et grep som gir helse-, trivsel- og miljøgevinst. Juryen fremhever også nytekning ved entreprenørens utstrakte bruk av digitale verktøy under byggeprosessen. I tillegg er prosjektet gjennomført i stor grad med egne ressurser og det er utdannet flere lærlinger i byggeperioden.

 

Fakta:

  • Beste Bygg i Nord er en pris som deles ut hvert tredje år, i forbindelse med Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) som arrangeres hvert tredje år i Tromsø.
  • Årets pris deles ut 11. juni.
  • Det er femte gang prisen deles ut.
  • Det er styret i NESO som utgjør juryen i konkurransen.

 

Juryen bedømmer kandidatene ut fra følgende kriterier:

-          God byggeskikk/arkitektur

-          Ivaretakelse av energi og miljøkrav

-          Funksjonalitet

-          Kompleksitet

-          HMS og etikk

-          Nytenkning og fremtidsretting

-          Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen

-          Tekniske løsninger og materialvalg

-          Ferdigstilt i perioden juli 2019 – juni 2022

 

Tidligere vinnere av Beste Bygg i Nord:

2010: Petter Dass-Museet, Sandnessjøen - EntrepreTor AS

2013: Nordlyskatedralen, Alta - Ulf Kivijervi AS

2016: Pingvinhotellet UNN, Tromsø - Consto AS

2019: Holmen Industripark - Øksnes Entreprenør

2022: ?

 
De fire finalistene i Beste Bygg i Nord. Stim: Glenn Vornes, Øksnes Entreprenør. Betonghytta: André Severin Johansen, Hamran/Johansen Arkitekter. Alta Omsorgssenter: Ørjan Bertelsen, Peab Bjørn Bygg. Arctic Wilderness Lodge: Sorrisniva AS.