Formannskole med oppstart i høst

30.06.2022 13:07:54
To digitale og tre fysiske samlinger.
 

NESO er klare for oppstart av ny Formannsskoleklasse til høsten! Som tidligere organiseres den samlingsbaserte opplæringen med 5 samlinger, og inkluderer fadderoppfølging i mellomperiodene. Samlingene starter i oktober 2022 og er ferdig i god tid før våren 2023.

Samlingene gjennomføres som følger: 

Samling 1: 5.- 9. oktober 2022 (FYSISK I TORMSØ)

Samling 2: 31. oktober – 4. november 2022 (DIGITALT)

Samling 3: 29. november- 2. desember 2022 (FYSISK I TROMSØ)

Samling 4: 9. – 13. januar 2022 (DIGITALT)

Samling 5: 8. – 12. februar 2022 (FYSISK I TROMSØ)

 

Gjennom 5 samlinger setter vi fokus på økonomi, administrasjon og ledelse av byggeplasser. I mellomperiodene jobber deltakerne opp mot egne utviklingsplaner -NESOs fadder bistår både elev og bedrift i prosessen mot å nå deltakernes individuelle mål. 


Målgruppe
- Deltakere som allerede er i en byggeplasslederrolle
- Nyutdannede teknikere og ingeniører med liten erfaring
- Handverkere som er tiltenkt en mer administrativ rolle i bedriften
- Deltakere med BAS funksjon og fullført BAS-skole

Følg denne lenken for påmelding og ytterligere informasjon!

 
26 nye formenn fikk sine diplomer for fullført Formannskole våren 2022. Nå pågår påmelding til skolestart høsten 2022.