Ikke stopp «Ny E10 Håloglandsveien»

14.09.2022 08:57:16
NESO reagerer på oppfordringer om å stoppe arbeidet med Hålogalandsveien.
 

NESO registrerer at regionsjef i Maskinentreprenørenes forbund, Martin Grønnslett, nylig har uttalt til NRK at «Ny E10 Håloglandsveien» bør stoppes. Statens Vegvesen kritiseres for at det kun står igjen en tilbyder (Skanska) for å bygge ut den 82 kilometer lange strekningen.

Bygg- og anleggsnæringen står i en svært krevende tid. Økte transportkostnader, knapphet på råvarer og kapitalvarer, prisstigning, renteøkning og energikrise gjør at det er krevende for mange entreprenører. Mange prosjekter legges på is. For mange underleverandører og leverandører er det nå svært viktig at det offentlige går foran med sine prosjekter, mener NESO.

– Vi mener at det viktigste nå er at prosjektet blir igangsatt som forutsatt og at hjulene holdes i gang i bygg- og anleggsnæringen. At veien blir bygget er også viktig for hele næringslivet og samfunnet i landsdelen, sier administrerende direktør i NESO Karina Krane.

– Det er selvsagt beklagelig at oppdragsgiver ikke ønsket å dele opp prosjektet i mindre entrepriser, men det toget er allerede gått. Det er for øvrig positivt slik vi ser det, at man står igjen med en norsk aktør, legger hun til.

NESO har heller ikke tro på at prosjektet, som er beregnet å koste 18,3 milliarder, blir noe billigere med en utsettelse. Tvert imot.

– Kort oppsummert støtter NESO opp om oppdragsgivers beslutning om å gå videre med prosjektet som planlagt. En utsettelse vil være katastrofalt både for prosjektet, næringslivet og Nord-Norge, sier Krane.

 
Administrerende direktør Karina Krane har resten av NESO i ryggen når hun oppfordrer til at prosessen med utbyggingen av ny E10 Hålogalandsveien ikke stoppes.