Innføringskurs i Breeam Nor

06.05.2022 12:51:09
Nettkurs i NESO-regi - påmeldingsfrist 9. mai!
 

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen, utviklet av Grønn Byggallianse. NESO arrangerte kurs i BREEAM-NOR vinteren 2021.

- Nå kjører vi i gang med et nytt kurs, også dette nettbasert via Zoom, sier kursansvarlig Remi Hanssen.

Meld deg på kurset her!

Mye nytt

- BREEAM-NOR har denne vinteren fått en revidert teknisk manual – BREEAM-NOR v6.0. Det er derfor viktig å gi et tilbud om kursing etter den nye oppdateringen. Vi vet at fler og fler av medlemmene våre enten er, eller kommer til å bli involverte i BREEAM-prosjekter, forklarer Hanssen.

Kursdatoen er satt til 24. mai, og NESO har forhandlet frem en meget hyggelig kurspris for medlemmene våre. Kursholder er kommer fra Grønn Byggallianse.

Om kurset

Stadig flere byggherrer ønsker å BREEAM-sertifisere sine bygg, både nye og eksisterende. Entreprenører og leverandører vil derfor ha stor nytte av å vite hva BREEAM innebærer for å kunne delta i slike prosjekter. Ved å ikke aktivt ta del i det grønne skiftet i byggebransjen, havner man fort bakpå i konkurransen om prosjektene. I tillegg ser man at flere finansaktører stiller krav om miljøsertifisering i nye byggeprosjekter når det skal gis ut lån.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om BREEAM-systemet og metodikken. Det gis kursbevis og deltakerne blir kvalifiserte til videreutdanning som BREEAM AP (rådgiver)

Hvem bør benytte sjansen å melde seg på kurset?

Alle som har kurset fra før, altså etter 2016-manualen vil helt klart ha nytte av å få med seg oppdateringene, forklarer Hanssen. Ellers er målgruppen daglige ledere, prosjektledere, anleggsledere, kalkulatører og arkitekter – egentlig alle som jobber i byggeprosjekter og er interessert i å lære mer om hva BREEAM NOR er.

Kort om BREEAM-NOR v6.0.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. BREEAM-NOR-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft. Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner. Nå er det utviklet en ny versjon for å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling. Den nye, norske manualen ble underveis kalt BREEAM-NOR 3.0, men har fått endelig navn BREEAM-NOR v6.0 for å passe overens med internasjonale manualer.

Meld deg på kurset her!