- Kan ramme bransjen hardt

20.01.2022 15:10:59
Endring i regelverk lagt ut på høring.
 


Tidligere denne uken laget vår leder for juridisk avdeling og
påtroppende direktør, Karina Krane, en oversikt over de forslagene som forelå, de som var ventet å komme på høring, og konsekvensene disse kan få for bransjen. 

Onsdag sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitt forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak ut på høring.

- De nye forslagene til innstramminger i forhold til adgangen innleie generelt kunne ramme bransjen hardt, med bakgrunn i at det ikke er nok arbeidstakere å få tak i (underdekning), samt det faktum at det ikke utdannes nok fagarbeidere i forhold til bransjens behov, sier Krane. 

- I tillegg er det også svingninger i entreprenørens oppdragsmengde som man ikke kan forutse, og også i disse tilfellene kan det være behov for innleie, legger hun til.

NESO vil engasjere seg og følge forslagene tett ovenfor myndighetene frem mot høringsfristen som er satt til 19. april.

- Vi tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer i denne sammenheng, sier Krane.